logo_si

Raziskovalna oprema

Dvovijačna naprava za iztiskanje talin in kontinuirano vlažno granuliranje

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Raziskovalna oprema, ARRS

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska Dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Ultra)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Nano ZS, Malvern, Velika Britanija)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Granulator 4M8Trix

Kontaktna oseba: Prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Laserski difraktometer

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Ilija German Ilić, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Raziskovalna oprema, ARRS

Mini oblagalnik za tablete GMPC

Kontaktna oseba: Prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Modularni reometer (Anton Paar, Physica MCR 301)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Sistem za elektrostatsko sukanje nanovlaken

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Tekočinski kromatograf HPLC

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Raziskovalna oprema, ARRS

Ultra centrifuga WX

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Petra Kocbek, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Raziskovalna oprema

»In-line« sistem s strojnim vidom / PATVIS APA, Sensum

Naprava za raztapljanje / Dissolution Tester BioDis

Liofilizator / Freeze Dryer Beta1-8K, Martin Christ

Sušilnik z razprševanjem/ Spray Dryier Büchi B-290

Naprava za granuliranje in oblaganje / Fluid Bed Drying System GPCG1, Glatt

Naprava za granuliranje in oblaganje / Fluid Bed Drying System BX-CGD1, Brinox

FBRM sonda / FBRM probe C35, Mettler Toledo

Tabletirka /  Single Punch Tableting Machine IMA Killian SP300

Termogravimeter / Thermogravimetry TGA, Mettler Toledo

DSC / DSC DSC1, Mettler Toledo

Naprava za kapsuliranje / Encapsulator IE 50R

Inverzni plinski kromatograf/ Inverse Gas Chromatograph Agilent

Merilnik stičenga kota/ Contact Angle Meter Krüss DSA 100

Modularni reometer/ Modular Rheometer Physica MCR 301, Anton Paar

Ultracentrifuga / Ultracentrifuge Sorwall WX 100

Corneometer

Cutometer

Test raztapljanja / Dissolution tester Erwekta DT 6

Oblagalnik tablet / tablet coater Glatt GMPC I

Helijev piknometer / Helium pycnometer

HPLC Agilent 1100

LAF komora / LAF chamber

Malvern Mastersizer S

Naprava za elektrostatsko sukanje / elecrospinning

Sebumeter

Skin pH meter

Skin glossymeter

Tensiometer K12

Tewameter

Titrator

UPLC

UV-VIS spectrophotometer

Ultrasonic probe

Zetasizer

Hitrovrteči mešalnik - granulator / High-shear mixer 4M8-TriX, ProCept

Dostop do Atomic force microscope (AFM) / Access to AFM

Dostop do Scanning electron microscope (SEM) / Access to SEM    

Dostop do Nuclear quadropole resonance NQR / Access to NQR