logo_new_si

Fakulteta za farmacijo sodeluje v različnih programih mobilnosti


Programe mobilnosti v večini primerov koordinirajo nacionalne agencije, v Sloveniji je to agencija CMEPIUS. Spodaj omenjeni programi mobilnosti so aktualni tako za študente Fakultete za Farmacijo, kot tudi za njene učitelje.

Delovanje nacionalnih agencije Evropskih skupnosti se nanaša na sodelovanje Slovenije v programih mobilnosti Socrates in Leonardo de Vinci.

Socrates je namenjen splošnemu izobraževanju, v okviru katerega Cmepius skrbi za naslednje akcije: Comenius  (področje douniverzitetnega izobraževanja), Lingua  (področje jezikov), Minerva  (podoročje IKT), Grundwig  (področje vseživljenskega izobraževanja), Erasmus  (področje visokega šolstva) in Arion (študijski obiski).

Poleg programa Socrates je zelo uveljavljen tudi program poklicnega in strokovnega usposabljanja Leonardo de Vinci,  od lanskega leta pa tudi programa eLearning in Erasmus Mundus, ki vključujeta samo področje podiplomskega izobraževanja.

V okviru nacionalen agencije se izvaja tudi program štipendiranja za mednarodno mobilnost CEEPUS. V prihodnosti pa si bo Cmepius prizadeval tudi za nacionalno koordiniranje programa ES Tempus in Jean Monet, ki sta vsebinsko komplementarna programu Socrates/Erasmus.

Več informacij o programih mobilnosti najdete na straneh Fakultete za farmacijostraneh Cmepius, priporočamo pa, da se obrnete tudi na nacionalni informacijski center za podporo mobilnosti ERA-MORE.


Dodatne informacije glede programov mobilnosti: Mednarodna pisarna