logo_new_si

Prijava teme diplomske in magistrske naloge – oddaja preko VISa

Podaljšanje veljavnosti teme

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Dvig teme in pisanje diplomske in magistrske naloge

Diplomski in magistrski izpit

Izvajanje raziskovalnega dela izven Fakultete za farmacijo

Študent lahko izdela diplomsko/magistrsko delo tudi izven Fakultete za farmacijo, v soglasju z mentorjem. Študent in mentor morata pred začetkom dela na drugi inštituciji v referatu izpolniti napotnico (priloga), s katero Fakulteta za farmacijo napoti študenta na izbrano inštitucijo, v kateri je opredeljen tudi somentor oz. delovni mentor. Pri delu mora študent strogo upoštevati pravila hišnega in laboratorijskega reda ter pravila o varstvu pri delu.

Opravljanje študijskih aktivnosti študentov izven UL FFA