logo_new_si

Vpisi v višji letnik

 

Vpisi bodo potekali elektronsko preko sistema VIS.

Vpisno obdobje: po razporedu iz obvestila

Natančna navodila so v sistemu VIS in na spletni strani.

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, pri čemer mora pred vpisom v tretji ali višji letnik opraviti tudi vse obveznosti letnika pred letnikom v katerega je trenutno vpisan.