logo_new_si

60-letnica Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani


Vabljeni k ogledu filma in jubilejnih izdaj Poročila o dosežkih in Farmacevtskega vestnika:

Jubilejno poročilo o dosežkih 2020
Jubilejni izvod Farmacevtski vestnik
50-letnica študija farmacije na Slovenskem

2. decembra 2010 je potekala slovesnost ob 50-letnici celovitega študija farmacije v Sloveniji.

Slovesnosti so se udeležili predsednik državnega zbora RS, dr. Pavel Gantar, rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik ter številni visoki gostje, predstavniki gospodarstva ter inštitucij.

 
Častni gostje

Na slovesnosti je uvodoma goste pozdravil dekan Fakultete za farmacijo, profesor dr. Stanislav Gobec. Celoten govor lahko preberete na povezavi govor.pdf.

Slavnostni govor je imel tudi predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar. Vsebina govora se nahaja na povezavi govor.pdf.

Na prireditvi se je v svojem govoru za priznanje Študentskemu svetu Fakultete za farmacijo, Društvu študentov farmacije Slovenije in Študentski organizaciji zahvalil tudi dosedanji predsednik Študentskega sveta Fakultete za farmacijo, Samo Jakovac. Vsebina govora se nahaja na povezavi govor.pdf.


Prejemniki priznanj Fakultete za farmacijo ob 50-letnici celovitega
študija farmacije v Ljubljani

Več o obrazložitvi priznanj pa na povezavi obrazlozitve.pdf.

Zbornik ob 50-letnici celovitega študija farmacije na Slovenskem

Zgodovina Fakultete za farmacijo

Fakulteta za farmacijo (FFA) je ena mlajših članic Univerze v Ljubljani (UL). Začetek popolnega univerzitetnega študija farmacije na UL sega v leto 1960, ko je bil ustanovljen Farmacevtski odsek na Oddelku za kemijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo UL. Farmacevtski odsek je takrat dobil od UL del prostorov "Stare tehnike" na Aškerčevi ulici, kjer ima Fakulteta za farmacijo svoje prostore še danes.

Pred letom 1960 sta bila dva poskusa organizacije univerzitetnega študija farmacije v Sloveniji. Prvi poskus sega v leta 1945-1948, ko je bil mogoč vpis prvih dveh letnikov študija farmacije na Univerzi v Ljubljani z možnostjo nadaljevanja v Zagrebu ali Beogradu. S študijskim letom 1948/49 je bil študij farmacije v Ljubljani ukinjen, nato pa sta bila v študijskem letu 1955/56 znova uvedena prva dva letnika študija farmacije na Prirodoslovno-matematični fakulteti UL z možnostjo nadaljevanja študija na drugih farmacevtskih fakultetah v Jugoslaviji, predvsem v Zagrebu - vse do leta 1960, ko je bil na UL uveden popoln univerzitetni študij farmacije.

Leta 1974 je bila ustanovljena VTOZD (Visokošolska temeljna organizacija združenega dela) Farmacija v okviru Fakultete za naravoslovje in tehnologijo UL. Leta 1991 je prišlo do preimenovanja VTOZD Farmacija v Oddelek za farmacijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, 1994 pa je po razdružitvi Fakultete za naravoslovje in tehnologijo nastala samostojna Fakulteta za farmacijo, ki kot taka deluje še danes. FFA je bila registrirana s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 14.10.1996. Leta 2000 je Fakulteta za farmacijo pridobila nov prizidek, s katerim je zaradi vedno večjega števila študentov deloma omilila prostorsko stisko.

Na takratni VTOZD Farmacija je med leti 1977 in 1990 potekal izredni študij farmacije - smer medicinska biokemija. Od študijskega leta 1992/93 do študijskega leta 1994/95 je bil višješolski študij farmacije - smer medicinska biokemija organiziran kor redni dvoletni študij. V skladu z zakonom o visokem šolstvu so leta 1995 višješolski študij farmacije - smer medicinska biokemija preoblikovali in nadgradili v triletni visokošolski strokovni program laboratorijske biomedicine, ki ga FFA izvaja od študijskega leta 1995/96.

Razvoj Farmacevtskega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani (pdf)
Dr. Pavle Bohinc, mag.farm (1911-1991), zaslužni profesor UL (pdf)
Dr. Dušan Karba, mag.farm (1915-2004), zaslužni profesor UL (pdf)