logo_new_si

Organiziranost


Slovenska zastopnika v Svetu guvernerjev EATRIS ERIC 
prof. dr. Irena MLINARIČ-RAŠČAN   UL FFA 
dr. Albin KRALJ   MIZŠ
     
Krovni konzorcij EATRIS-TRI.si
prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan   predsednica
izr. prof. dr. Rok Dreu    član upravnega odbora, predstavnik koordinatorja UL FFA
asist. dr. Dunja Urbančič    namestnica predstavnika koordinatorja UL FFA 
prof. dr. Borut Božič    član upravnega odbora, predstavnik UL 
izr. prof. dr. Žiga Jakopin    namestnik predstavnika UL 
prof. dr. Uroš Potočnik    član upravnega odbora, predstavnik MF UM 
dr. Boris Gole   namestnik predstavnika MF UM
doc. dr. Marjeta Podobnik    članica upravnega odbora, predstavnica KI
dr. Katja Pirc    namestnica predstavnice KI 
Darja Šviga   sekretarka upravnega odbora 
Katja Višnjevec Vahčič    namestnica sekretarke upravnega odbora 
     
Platforme EATRIS ERIC
izr.prof. dr. Žiga Jakopin   slovenski koordinator za platformo Male molekule
prof. dr. Uroš Potočnik   slovenski koordinator za platformo Biološki označevalci 
     
Raziskovalci    
znanst. sod. dr. Maša Kandušer    raziskovalka
asist. dr. Dunja Urbančič   raziskovalka
Krištof Bozovičar    raziskovalec
Asist. Žane Temova Rakuša, mag. farm.
  raziskovalka
izr. prof. dr. Rok Dreu
  raziskovalec
dr. Tanja Gmeiner   raziskovalka
Luka Hiti   raziskovalec
     
Administrativna podpora    
Darja Šviga   administrativna podpora projektov EATRIS-Plus in Erasmus+ ADVANCE
Mateja Terčič   
  administrativna podpora projekta RI-SI EATRIS