logo_si

Organiziranost


Slovenska zastopnika v Svetu guvernerjev EATRIS ERIC 
prof. dr. Irena MLINARIČ-RAŠČAN   UL FFA 
dr. Albin KRALJ   MIZŠ
     
Krovni konzorcij EATRIS-TRI.si
prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan   predsednica
izr. prof. dr. Rok Dreu    član upravnega odbora, predstavnik koordinatorja UL FFA
asist. dr. Dunja Urbančič    namestnica predstavnika koordinatorja UL FFA 
prof. dr. Borut Božič    član upravnega odbora, predstavnik UL 
izr. prof. dr. Žiga Jakopin    namestnik predstavnika UL 
prof. dr. Uroš Potočnik    član upravnega odbora, predstavnik MF UM 
dr. Boris Gole   namestnik predstavnika MF UM
doc. dr. Marjeta Podobnik    članica upravnega odbora, predstavnica KI
dr. Katja Pirc    namestnica predstavnice KI 
Judita Merjasec    sekretarka upravnega odbora 
Katja Višnjevec Vahčič    namestnica sekretarke upravnega odbora 
     
Platforme EATRIS ERIC
izr.prof. dr. Žiga Jakopin   slovenski koordinator za platformo Male molekule
prof. dr. Uroš Potočnik   slovenski koordinator za platformo Biološki označevalci 
     
Raziskovalci    
znanst. sod. dr. Maša Kandušer    raziskovalka, EATRIS-TRI.si
asist. dr. Dunja Urbančič   raziskovalka, EATRIS-TRI.si
Krištof Bozovičar    raziskovalec, EATRIS-TRI.si 
Asist. Žane Temova Rakuša, mag. farm.
  raziskovalka, EATRIS-TRI.si
izr. prof. dr. Rok Dreu
  MRIC UL
dr. Tanja Gmeiner   raziskovalka, MRIC UL
Luka Hiti   raziskovalec, MRIC UL
     
Administrativna podpora    
Darja Šviga   administrativna podpora projektov EATRIS-Plus in Erasmus+ ADVANCE
Marija Šebjan Pušenjak   
   administrativna podpora projektov EATRIS-Plus in Erasmus+ ADVANCE