logo_new_si
  • UL FFA Katedra za klinično biokemijo

    UL FFA Katedra za klinično biokemijo


Katedra za klinično biokemijo

Poslanstvo Katedre za klinično biokemijo je skrb za izobraževanje in razvoj na področju klinično-biokemijske laboratorijske diagnostike v zdravstvu. Katedra za klinično biokemijo pripravlja in izvaja programe za izobraževanje iz Laboratorijske biomedicine in Klinične biokemije na dodiplomskem in podiplomskem nivoju. V povezavi z Zbornico laboratorijske medicine Slovenije izvaja teoretični del specialističnega študija medicinske biokemije.

Na raziskovalnem področju je delo Katedre za klinično biokemijo usmerjeno v razvoj celovite klinično biokemijske diagnostike s poudarkom na molekularni in celični diagnostiki. Zaposleni in sodelavci se ukvarjajo z analitiko bioloških vzorcev za namen razumevanja, prepoznavanja in spremljanja bolezni kot so npr. kostne bolezni (osteoporoza, osteoartroza), inzulinska rezistenca in metabolni sindrom, zastrupitve s težkimi kovinami, celiakija, galaktozemija, laktozna intoleranca, Gillbetov sindrom, avtoimunske bolezni, arterijska koronarna bolezen, pljučni rak, farmakogenetika tiopurin-metil-transferaze in določenih vrst levkemij, itd. Delo katedre je usmerjeno v razvoj metod za proučevanje bolezni na nivoju DNA in RNA, celic, tkiv in različnih bioloških tekočin npr. seča, plazme ali seruma. Razvite metode omogočajo po eni strani spoznavati mehanizme, ki so dogovorni za nastanek neke bolezni in tako odkrivati ključne molekule v teh procesih, ki bi jih lahko uporabili kot biomarkerje oz. diagnostične kazalce za določeno bolezen. Po drugi strani pa se nove diagnostične kazalce lahko ocenjuje glede njihove diagnostične uporabnosti s pomočjo tesnega sodelovanja z različnimi klinikami kliničnih centrov v Ljubljani in Mariboru ter nekaterimi regionalnimi bolnišnicami.

Pomemben del Katedre za klinično biokemijo predstavlja Laboratorij za molekularno diagnostiko (LMD-KKB). LMD-KKB izvaja storitve za potrebe terciarnega zdravstva in ponuja tiste storitve, ki jih je katedra razvila pri svojem raziskovalnem delu predvsem na področju molekularne diagnostike. 

Katedra za klinično biokemijo se lahko pohvali z dobrim sodelovanjem s stroko laboratorijske medicine v Sloveniji in tujini. Učitelji katedre aktivno delujejo v pomembnih strokovnih telesih kot so Republiški strokovni kolegij za laboratorijsko diagnostiko pri Ministrstvu za zdravje, Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino in nekaterih drugih.

Pedagoška dejavnost 

Podrobnosti o pedagoški dejavnosti, študijskih programih in predmetih, ki jih izvaja katedra.
Raziskovalna dejavnost

Podrobnosti o raziskovalni dejavnosti, raziskovalnih programih in projektih, ki jih izvaja katedra.


Strokovna dejavnost

Podrobnosti o strokovni dejavnosti, članstvih in mrežah, pri katerih sodeluje katedra.