logo_si

E-knjige

 

 1. Izzivi, priložnosti in izkušnje cepljenja v lekarniški dejavnosti Strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije
IZZIVI, PRILOŽNOSTI IN IZKUŠNJE CEPLJENJA V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI

[Elektronski vir]:  / [avtorji izr. prof. dr. Martina Gobec, asist. dr. Jasna Omersel, izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, asist. dr. Eva Cedilnik Gorup, dr. Veronika Učakar, Mario Fafangel, prof. dr. Mitja Kos, Ema Paulino, dr. Markus Messerli, asist. dr. Nanča Čebron Lipovec, asist. dr. Tijana Markovič, asist. Lucija Ana Vrščaj, doc. dr. Simona Jurkovič Mlakar, izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički]; urednici izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos, asist. dr. Urška Nabergoj Makovec
elektronska izdaja - Ljubljana : Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo, 2022
 2. SAMOTESTIRANJE HITRO TESTIRANJE ALI TESTIRANJE OB PREISKOVANCU Strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije: SAMOTESTIRANJE, HITRO TESTIRANJE ALI TESTIRANJE OB PREISKOVANCU?
[Elektronski vir]:  / [avtorji prof. dr. Joško Osredkar, prof. dr. Borut Božič, doc. dr. Nejc Horvat, asist. dr. Boštjan Martinc, asist. dr. Dunja Urbančič, asist. dr. Matjaž Ravnikar, Tina Kek, prof. dr. Ksenija Geršak, izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički]; urednici asist. dr. Jasna Omersel, asist. dr. Urška Nabergoj Makovec - elektronska izdaja - Ljubljana : Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo, 2021
 3.
Covid-19 Preventiva diagnostika in terapija ikona

COVID-19: Preventiva, diagnostika in terapija - strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije
Ljubljana, 22., 23. in 29. september 2020
Elektronska izdaja - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2020

 4.
Uporaba kanabinoidov
Uporaba kanabinoidov - strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije
[Elektronski vir]:  / [avtorji doc. dr. Eva Tavčar Benković, prof. dr. Borut Štrukelj, mag. Barbara Razinger, prof. dr. Mojca Kržan, prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, prof. dr. MarijaS ollner Dolenc, dr. Mirjana Perkovič-Benedik, doc. dr. Lea Knez]; urednika doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, izr. prof. dr. Tihomir Tomašič - elektronska izdaja - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2019
 5.
Kanabionoidi pod drobnogledom - Njihova toksicnost in uporabnost 

Kanabinoidi pod drobnogledom: njhova toksičnost in uporabnost
[Elektronski vir]: Zbornik povzetkov 4. kongresa Slovenskega toksikološkega društva; izdaja Slovensko toksikološko društvo, Ljubljana, 2019


 6.
Nomenklatura in uvod v vanalizo zdravilnih ucinkovin in pomoznih snovi  
Nomenklatura in uvod v analizo zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi
[Elektronski vir]:  / [avtorji doc. dr. Rok Frlan, prof. dr. Aleš Obreza]; Spletni učbenik za študente farmacije- elektronska izdaja - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2019
 7.
Alergije_Strokovno-izpopolnjevanje-s-podrocja-farmacije 
Strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije: Alergije
[Elektronski vir]:  / [avtorji izr. prof. dr. Matjaž Jeras... et al.]; urednik izr. prof. dr. Tihomir Tomašič - elektronska izdaja - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2018
 8.
 DSFS & PPSA Twinnet Poster presentation competition 2018
 

DŠFS & PPSA Twinnet Poster presentation competition
Report with Abstracts
[Elektronski vir]:Nejc Ajlec
Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2018


 9.
 Imunski_sistem-ključni_obrambni_sistem_človeškega_organizma
Imunski sistem - ključni obrambni sistem človeškega organizma [Elektronski vir]: Mirjam Gosenca Matjaž, Tihomir Tomašič. - Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2017
10.
 Mikroskopiranje_mikroskopske-metode_in_celicni-organeli_2017
Mikroskopiranje, mikroskopske metode in celični organeli
Elektronski vir]: študijsko gradivo / Daša Zupančič. - 1. ponatis. - El. knjiga. - Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2017
11.
Imunologija-z-imunokemijo_Navodila-in-dnevniki-za-vaje
Navodila in dnevniki za vaje Imunologija z imunokemijo
[Elektronski vir]: univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina: 2. letnik / Martina Gobec, Jasna Omersel. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo, 2016
12.
Malignant_diseases_CEEPUS_Summer_school_2016_naslovnica
INTERNATIONAL CEEPUS Summer School on Complex Diseases (2016 ; Ljubljana) Malignant diseases / International CEEPUS Summer School on Complex Diseases, August 17th - August 23rd, 2016, Ljubljana, Slovenia ; [urednici Irena Prodan Žitnik, Janja Marc]. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2016
13.
Znanstv_kritic_pogled_kompl_alternativ_medicino_II_2016
ZNANSTVENO-kritičen pogled na komplementarno in alternativno medicino II
[Elektronski vir] / [avtorji Barbara Hrovatin ... et al.] ; urednici Zvonar Pobirk in Nina Kočevar Glavač. - 1. elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2016

14.
POMOŽNE snovi v farmaciji: od njihovega poimenovanja do vloge v zdravilu
[Elektronski vir] : spletni učbenik za študente farmacije, industrijske farmacije in kozmetologije / Aleš Obreza ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2015


15.
ZNANSTVENO-kritičen pogled na komplementarno in alternativno medicino
[Elektronski vir] / [avtorji Samo Kreft ... et al.] ; urednici Nina Kočevar Glavač in Alenka Zvonar Pobirk. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2015


16.
BIOLOŠKA zdravila
[Elektronski vir] : spletni učbenik za študente farmacije / avtorji Borut Štrukelj ... [et al.] ; urednici Nina Kočevar Glavač in Alenka Zvonar. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2015


17.
Kozmetični izdelki I: vaje in teoretične osnove : univerzitetni študijski program Kozmetologija / Saša Baumgartner, Alenka Zvonar. ‐ Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2013


18.
 2014_Atomic_Force_Microscopy
Atomic Force Microscopy Investigations into Biology - From Cell to Protein, 2012
Chapter 6: Protein Interactions on Phospholipid Bilayer, Studied by AFM Under Physiological Conditions: Špela Irman1,2, Miha Škarabot3,4, Igor Muševič3,4 and Borut Božič1,2

 Ljubljana, 22., 23. in 29. september 2020