logo_new_siInštitut za farmacijo

Inštitut za farmacijo je povezovalna organizacijska enota Fakultete za farmacijo. Osnovno poslanstvo Inštituta je spremljanje trendov raziskav na širšem farmacevtskem in biomedicinskem področju in podajanje pobud glede raziskovalnih usmeritev Fakultete. V okviru inštituta se izvajajo znanstveno raziskovalni, razvojno-aplikativni in strokovni projekti ter mednarodne aktivnosti, ki presegajo aktivnosti posamezne katedre. Inštitut deluje kot projektna ali delovna povezava delavcev različnih kateder ali s svojimi zaposlenimi sodelavci.

Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko

Na Katedri za biofarmacijo in farmakokinetiko raziskujemo procese, ki potekajo v človeškem telesu po aplikaciji zdravila. Te procese lahko razdelimo na sproščanje zdravilne učinkovine iz farmacevtske oblike, njeno absorpcijo, porazdelitev, metabolizem in izločanje (sistem LADME). Proučujemo mehanizme in kinetiko teh procesov in poskušamo opredeliti vpliv različnih dejavnikov (hrana, sočasna uporaba drugih zdravil, različna fiziološka in patološka stanja organizma, genetski dejavniki) na farmakokinetiko in farmakodinamiko zdravilnih učinkovin.

Za vrednotenje farmakokinetike spojin razvijamo različne kromatografske metode z UV/Vis, EC, fluorescenčno in MS-MS detekcijo. V okviru predformulacijskih raziskav pa proučujemo njihove fizikalno kemijske lastnosti, kot so topnost, hitrost raztapljanja, stabilnost, ionizacija, permeabilnost ter metabolične pretvorbe. Na osnovi teh parametrov in profilov sproščanja in vitro, napovedujemo lastnosti farmacevtske oblike in vivo.

S tako pridobljenim znanjem razvijamo tudi farmakokinetično-farmakodinamične modele, ki omogočajo napovedovanje kliničnih učinkov zdravil ter iskanje vzrokov za njihovo variabilnost. Ti modeli omogočajo uvedbo individualnega odmerjanja zdravil glede na posameznikove genotipske in fenotipske značilnosti. S tem vstopamo na novo in vse bolj razvijajoče se področje farmacevtskih znanosti, farmakogenetiko. Raziskave, ki so podprte z vsemi najsodobnejšimi tehnologijami, pripomorejo k učinkovitejšemu in varnejšemu zdravljenju z zdravili.

 

Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko

Na Katedri za biofarmacijo in farmakokinetiko raziskujemo procese, ki potekajo v človeškem telesu po aplikaciji zdravila. Te procese lahko razdelimo na sproščanje zdravilne učinkovine iz farmacevtske oblike, njeno absorpcijo, porazdelitev, metabolizem in izločanje (sistem LADME). Proučujemo mehanizme in kinetiko teh procesov in poskušamo opredeliti vpliv različnih dejavnikov (hrana, sočasna uporaba drugih zdravil, različna fiziološka in patološka stanja organizma, genetski dejavniki) na farmakokinetiko in farmakodinamiko zdravilnih učinkovin.

Za vrednotenje farmakokinetike spojin razvijamo različne kromatografske metode z UV/Vis, EC, fluorescenčno in MS-MS detekcijo. V okviru predformulacijskih raziskav pa proučujemo njihove fizikalno kemijske lastnosti, kot so topnost, hitrost raztapljanja, stabilnost, ionizacija, permeabilnost ter metabolične pretvorbe. Na osnovi teh parametrov in profilov sproščanja in vitro, napovedujemo lastnosti farmacevtske oblike in vivo.

S tako pridobljenim znanjem razvijamo tudi farmakokinetično-farmakodinamične modele, ki omogočajo napovedovanje kliničnih učinkov zdravil ter iskanje vzrokov za njihovo variabilnost. Ti modeli omogočajo uvedbo individualnega odmerjanja zdravil glede na posameznikove genotipske in fenotipske značilnosti. S tem vstopamo na novo in vse bolj razvijajoče se področje farmacevtskih znanosti, farmakogenetiko. Raziskave, ki so podprte z vsemi najsodobnejšimi tehnologijami, pripomorejo k učinkovitejšemu in varnejšemu zdravljenju z zdravili.

 

Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko

Na Katedri za biofarmacijo in farmakokinetiko raziskujemo procese, ki potekajo v človeškem telesu po aplikaciji zdravila. Te procese lahko razdelimo na sproščanje zdravilne učinkovine iz farmacevtske oblike, njeno absorpcijo, porazdelitev, metabolizem in izločanje (sistem LADME). Proučujemo mehanizme in kinetiko teh procesov in poskušamo opredeliti vpliv različnih dejavnikov (hrana, sočasna uporaba drugih zdravil, različna fiziološka in patološka stanja organizma, genetski dejavniki) na farmakokinetiko in farmakodinamiko zdravilnih učinkovin.

Za vrednotenje farmakokinetike spojin razvijamo različne kromatografske metode z UV/Vis, EC, fluorescenčno in MS-MS detekcijo. V okviru predformulacijskih raziskav pa proučujemo njihove fizikalno kemijske lastnosti, kot so topnost, hitrost raztapljanja, stabilnost, ionizacija, permeabilnost ter metabolične pretvorbe. Na osnovi teh parametrov in profilov sproščanja in vitro, napovedujemo lastnosti farmacevtske oblike in vivo.

S tako pridobljenim znanjem razvijamo tudi farmakokinetično-farmakodinamične modele, ki omogočajo napovedovanje kliničnih učinkov zdravil ter iskanje vzrokov za njihovo variabilnost. Ti modeli omogočajo uvedbo individualnega odmerjanja zdravil glede na posameznikove genotipske in fenotipske značilnosti. S tem vstopamo na novo in vse bolj razvijajoče se področje farmacevtskih znanosti, farmakogenetiko. Raziskave, ki so podprte z vsemi najsodobnejšimi tehnologijami, pripomorejo k učinkovitejšemu in varnejšemu zdravljenju z zdravili.

 

Mednarodna dejavnost

Podrobnosti o mednarodni dejavnosti, ki jo izvaja Inštitut za farmacijo.

Raziskovalna dejavnost

Podrobnosti o raziskovalni dejavnosti, ki jo izvaja Inštitut za farmacijo.

Strokovna dejavnost

Podrobnosti o strokovni dejavnosti, ki jo izvaja Inštitut za farmacijo.