logo_new_si

Predstavitev

Fakulteta za farmacijo kot del Univerze v Ljubljani gradi svoj ugled, integriteto in razvoj na odličnosti, učinkovitosti in etični drži študentov in učiteljev. Gradimo na dolgoletni tradiciji farmacevtskih izkušenj v slovenskem in širšem prostoru, vendar smo pri tem usmerjeni v prihodnost.

Po evropskih merilih je FFA srednje velika farmacevtska fakulteta, matična za širše področje farmacije in klinične biokemije, ki letno sprejme okoli 150 študentov na programu Farmacija, 80 študentov na programu Laboratorijska biomedicina (40 na 1. stopnji, 40 na 2. stopnji), 40 študentov na programu Kozmetologija, 25 študentov na programu Industrijska farmacija in 20 do 30 študentov doktorskega študija. V zadnjih letih je na FFA vpisanih skupno s specializanti med 1500 in 1600 študentov. 

Fakulteta za farmacijo se je opredelila za znanstveno in raziskovalno usmerjeno pedagoško ustanovo, kar izkazuje tako z objavami raziskovalnih dosežkov svojih zaposlenih v uglednih mednarodnih revijah kot tudi s prenosom teh znanj v pedagoški proces na vseh programih, glede na njihovo raven:

Petletni študij farmacije izobražuje za reguliran poklic farmacevt skladno z direktivo evropskega parlamenta in sveta 2005/36/ES in omogoča pridobitev naziva magister / magistra farmacije, ki je priznan v vseh državah članicah EU. S tem nazivom so odprte odlične možnosti za zaposlitev kot tudi za nadaljevanje izobraževanja v okviru doktorskega študija ali specializacij. 

Študent laboratorijske biomedicine pridobi po prvi stopnji študija (3 leta) naziv diplomirani inženir / diplomirana inženirka laboratorijske biomedicine, po drugi stopnji (2 leti) pa magister / magistrica laboratorijske biomedicine. Po obeh stopnjah je možnost zaposlitve v različnih medicinskih laboratorijih in v industriji, po drugi stopnji pa tudi nadaljevanje študija na doktorski stopnji ali v specializaciji iz medicinske biokemije. 

Univerzitetni študijski program Kozmetologija traja 3 leta in daje strokovni naslov diplomirani kozmetolog (UN) / diplomirana kozmetologinja (UN).

Magistrski študij Industrijske farmacije (2 leti) omogoča pridobitve znanj in veščin za delo v farmacevtsko industrijskem okolju, vendar ne v okviru reguliranega poklica farmacevt. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant, je magister/magistrica industrijske farmacije.

Na doktorskem študiju Biomedicina izvaja Fakulteta za farmacijo programe Farmacija, Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter Toksikologija, ki omogočajo pridobitev naziva doktor/doktorica znanosti. 

Značilnost študija na FFA je velika interdisciplinarnost znanj ter vključevanje študentov v raziskovalno delo na vseh ravneh študija, kar se odraža v visoki kakovosti in motiviranosti diplomantov.