logo_new_si

Toksikološka kemija LBM 2st

Nosilec: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Študent se seznani s  področji in načini dela v toksikologiji. Na osnovi kemizma in reaktivnosti spojin spozna skupine strupov ter faktorje, ki vplivajo na večjo ali manjšo nevarnost vnašanja teh snovi v telo in toksičnost spojin. Predmet je dobra osnova, ki omogoča študentu v povezavi z že pridobljenim znanjem o načinih analiziranja bioloških materialov, da se zna odločati, katere kvalitativne in kvantitativne metode bo izbral za določanje konkretnih strupov in njihovih presnovkov v prek omenjenih analitih.