logo_new_si

Visokošolski strokovni študij laboratorijska biomedicina

Instrumentalne tehnike v biomedicinskih laboratorijih

 

 

Magistrski študij industrijska farmacija

Biofarmacija s farmakokinetiko

Stabilnost zdravil

Farmakokinetične in klinične študije

Biofarmacevtsko vrednotenje farmacevtskih oblik

Analiza učinkovin in metabolitov v bioloških materialih

 

Magistrski študij laboratorijska biomedicina

Osnove klinične farmakokinetike

 

Doktorski študij biomedicina

Molekularna biofarmacija in farmakokinetika

Farmakoterapija

Analitika učinkovin in metabolitov v biosistemih

Farmakoekonomika

Farmakometrika

Interakcije farmacevtskih oblik v biosistemih

Klinična farmakokinetika

Regulatorni vidiki nekliničnih in kliničnih raziskav zdravil

Stabilnost zdravil

Transport in metabolizem učinkovin v biosistemih