logo_new_si

Uvod v farmacijo

Obseg in izvajanje predmeta: 2. semester,  15 ur predavanj, 30 ur seminarjev, 3 ECTS

Nosilec: prof. dr. Aleš Obreza
Izvajajo: izr. prof. dr. Mitja Kos, prof. dr. Aleš Obreza

Predmet obsega:

Definicija zdravila. Dovoljenje za promet z zdravilom. Temeljne značilnosti zdravila. Navodila za uporabo zdravila. Zgodovina farmacije. Vloga farmacevta v zdravstvu in skrbi za pacienta skozi čas. Farmacevtska etika in deontologija.

Literatura:
1. Zakon o zdravilih. Ur.l. 2006 (31): 3217-3240. 
2. Mušič D, Bohinc P. Poklic in študij farmacevta skozi stoletja.
Farmacevtski vestnik 1990; 41: 77-88. 
3. Kodeks lekarniške deontologije. Lekarništvo 1994; 2-3: 15-19.
4. Krbavčič A. Etični in strokovni standardi farmacevtov. Lekarništvo 1998; 1-2: 15-16. 
5. Kodeks farmacevtske etike. Farmacevtski vestnik 2000; 51: 324-325.