logo_new_si

Farmacevtska kemija I

Obseg in izvajanje predmeta: 60 ur predavanj, 15 ur seminarjev, 6 ECTS, 2. semester, Enoviti magistrski program farmacija

Nosilec:  prof. dr. Aleš Obreza
Izvajajo: prof. dr. Aleš Obreza, izr. prof. dr. Tihomir Tomašičizr. prof. dr. Janez Mravljak

Predmet obsega:

Opredelitev osnovnih pojmov: agens, materia medica. Monografije v Evropski farmakopeji in Slovenskemu dodatku k evropski farmakopeji. Voda. Sistematična obravnava materie medice po periodnem sistemu. Osnove bioanorganske kemije. Radionuklidi. Radikali. Homeopatska materia medica.

Literatura:
Auterhoff, H., et al. Lehrbuch der Pharmazeutischen Chemie, 12. izd. 1991, 887 str. ali novejša izdaja (Anorganski del, strani 137-220)
Relevantne monografije zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi (obseg 150 – 200 strani)
-       The Complete Drug Reference (Martindale) 37th Ed., The Pharmaceutical Press, London,  2011
-       Hagers Handbuch der Drogen und Arzneistoffe.  CD-ROM, Springer-Verlag GmbH & Co. Heidelberg, 2008.
-       AHFS Drug information 2009, American society of health-system pharmacists, ZDA, 2009.
-       Deutsches Arzneibuch Kommentar, Govi-Verlag, 1998.