logo_new_si

Enoviti magistrski študij Farmacija

Analitika bioloških molekul
Biokemija nastanka in napredovanja raka
Biomedicinska genetika
Farmacevtska biologija z genetiko
Farmacevtska biokemija
Farmakogenomika in genska zdravila
Farmakognozija I
Farmakognozija II
Fitofarmaki
Inštrumentalna farmacevtska analiza
Izbrana poglavja iz farmacevtske biotehnologije
Kozmetične sestavine naravnega izvora
Osnove farmacevtske biotehnologije
Prehranska dopolnila
Zdravila v alternativni medicini

Magistrski študij Industrijska farmacija

Farmacevtska biotehnologija I
Farmacevtska biotehnologija II
Fitofarmaki
Prehranska dopolnila

Magistrski študij Laboratorijska biomedicina

Izbrana poglavja iz biokemije

Univerzitetni študijski program Kozmetologija

Biokemija
Kozmetične sestavine naravnega izvora

Ostali dodiplomski študiji

Biokemija raka
Farmacevtska biotehnologija
Izbrana poglavja iz farmacevtske biotehnologije
Rastlinska biokemija
Rekombinantna tehnologija DNA
Učinkovine biotehnološkega izvora
Zagotavljanje kakovosti v biotehnologiji

Univerzitetni študij Laboratorijska biomedicina

Inštrumentalne tehnike v biomedicinskih laboratorijih

Podiplomski študij Biomedicina

Biogena zdravila
Biotehnološki procesi v farmaciji
Farmacevtska biotehnologija
Načrtovanje biodiagnostikov in biosenzorjev
Rastlinski strupi in strupene rastline
Stopenjska klinično biokemijska diagnostika z interpretacijo - maligne bolezni

Ostali podiplomski študiji

Biodiagnostiki in biomarkerji