logo_new_si
  • UL FFA Katedra za farmacevtsko tehnologijo

    UL FFA Katedra za farmacevtsko tehnologijo


Katedra za farmacevtsko tehnologijo

Na Katedri za farmacevtsko tehnologijo izvajamo pedagoški proces na vseh treh stopnjah študija. Pedagoško, znanstvenoraziskovalno in strokovno pokrivamo področja farmacevtske tehnologije, farmacevtske nanotehnologije, industrijske farmacije, farmacevtskega inženirstva, fizikalne farmacije, farmacevtsko tehnološke analitike ter kozmetologije.

Naš poglavitni raziskovalni cilj je razvoj in vrednotenje pacientom prijaznih zdravil. Usmerjeni smo tako v klasične farmacevtske oblike, s čimer se učinkovito vključujemo v reševanje perečih tehnoloških izzivov farmacevtske industrije kot tudi v inovativne dostavne sisteme. Razvijamo specifične tehnologije  ki podpirajo izdelavo zdravil z vgrajeno kakovostjo (vrtinčno slojne tehnologije, visokostrižno granuliranje, granuliranje s talinami, večplastno tabletiranje in sušenje idr). Uspešno sledimo sodobnim trendom na področju nanodostavnih sistemov,  biofarmacevtikov  in teranostikov, farmacevtskih oblik s prirejenim sproščanjem, starostnikom in otrokom prijaznih farmacevtskih oblik ter z različnimi tehnološkimi pristopi izboljšujemo topnost učinkovin. Člani Katedre so eksperti na področju predformulacijskih študij in vrednotenja končnih farmacevtskih oblik ter naprednih dostavnih sistemov z najsodobnejšimi tehnološko analiznimi tehnikami, vključno z numeričnimi modeli za napovedovanje procesov in formulacij.  

Katedra je vključena v raziskovalni program Farmacevtska tehnologija in v interdisciplinarne raziskovalne projekte in strokovne mreže (npr. CEEPUS, PSSRC, ORBIS, RISE). Ponosni smo na naše dolgoletno sodelovanje s farmacevtsko industrijo ter močno vpetost posameznih članov v aktivnosti stroke v domačem (Slovensko farmacevtsko društvo, Lekarniška zbornica Slovenije, Urad za kemikalije RS,..) in mednarodnem okolju, kjer sodelujemo pri organizaciji simpozijev, v številnih komisijah in uredniških odborih, smo ocenjevalci doktorskih nalog na tujih univerzah, cenjeni recenzenti in drugo.

Pedagoška dejavnost 

Podrobnosti o pedagoški dejavnosti, študijskih programih in predmetih, ki jih izvaja katedra za farmacevtsko tehnologijo.

Diplomske naloge

Raziskovalna področja

Podrobnosti o raziskovalni dejavnosti, ki jih izvaja Katedra za farmacevtsko tehnologijo.

Raziskovalni programi

Raziskovalni projekti

Raziskovalna oprema

Strokovna dejavnost

Podrobnosti o strokovni dejavnosti, članstvih in mrežah, pri katerih sodeluje katedra za farmacevtsko tehnologijo.