logo_si
  • UL FFA Katedra za farmacevtsko tehnologijo

    UL FFA Katedra za farmacevtsko tehnologijo


Katedra za farmacevtsko tehnologijo

Katedra za farmacevtsko tehnologijo je usmerjena v oblikovanje učinkovin v terapevtsko učinkovite in kakovostne farmacevtske oblike (zdravila). Učitelji in sodelavci izvajajo izobraževalni proces na obeh stopnjah študijskih programov Farmacija, Industrijska farmacija in Kozmetologija. Katedra vodi področje farmacevtske tehnologije tudi na podiplomskem doktorskem študiju (Biomedicina), skupaj z Lekarniško zbornico R Slovenije in drugimi strokovnimi inštitucijami pa sodeluje pri teoretični in praktični izvedbi specialističnega izobraževanja iz oblikovanja zdravil.

Študentom posreduje znanja iz predformulacijskih študij, tehnologije izdelave farmacevtskih oblik in naprednih dostavnih sistemov, nanotehnologije, kozmetičnih izdelkov, farmacevtsko-tehnološke analitike in numeričnih simulacij nekaterih tehnoloških procesov. Raziskovalno deluje Katedra na naslednjih področjih: predformulacijske raziskave učinkovin in pomožnih snovi, trdne farmacevtske oblike (zrnca, pelete, tablete), farmacevtski disperzni sistemi (makro- in mikroemulzije, geli); farmacevtske oblike (konvencionalne in nove) s prirejenim sproščanjem in za ciljano zdravljenje (liposomi, nanodelci in nanokapsule).

Katedra tradicionalno uporablja termične, reološke in EPR ( elektronska spinska resonanca, skupaj z Inštitutom Jožef Stefan-IJS) IGC (inverzna plinska kromatografija ), AFM (mikroskopija na atomsko silo, skupaj z IJS) in SEM (vrstična elektronska mikroskopija, skupaj s Kemijskim inštitutom-KI) raziskovalne tehnike ter raziskuje relevantne lastnosti mejnih površin pri načrtovanju farmacevtskih oblik, njihovih predstopenj ali pa pri opredelitvi in kontroli njihovih sestavin. V laboratorijih Katedre se uporabljajo specifične tehnologije: liofilizacija, vrtinčna tehnika, komprimiranje, dispergiranje idr. V povezavi z LFDT Fakultete za strojništvo pa z uporabo CFD optimira tehnološki proces oblaganja pelet v Wursterjevi komori.

V svoje raziskave vključuje Katedra sodobne in multifunkcionalne ter biokompatibilne polimere za doseganje primernih tehnoloških in biofarmacevtskih parametrov.Strategija Katedre je poglobljeno sodelovanje s fakultetami, inštituti in farmacevtsko industrijo doma ter v tujini.Znanstveno in strokovno uspešnost dokazuje Katedra z objavami v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah in s patentnimi aplikacijami, kompetentno pa sodeluje z domačo in tujo farmacevtsko industrijo.

Pedagoška dejavnost 

Podrobnosti o pedagoški dejavnosti, študijskih programih in predmetih, ki jih izvaja katedra za farmacevtsko tehnologijo.

Diplomske naloge

Raziskovalna dejavnost

Podrobnosti o raziskovalni dejavnosti, raziskovalnih programih in projektih, ki jih izvaja katedra za farmacevtsko tehnologijo.

Raziskovalna oprema

Strokovna dejavnost

Podrobnosti o strokovni dejavnosti, članstvih in mrežah, pri katerih sodeluje katedra za farmacevtsko tehnologijo.

Publikacije