logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Meta Bokal

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 04. julij 2022 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički

Somentor: mag. Lara Slavec

Predsednik komisije: prof. dr. Samo Kreft

Član komisije: doc. dr. Alenka Šmid

Naslov diplomskega dela: Proučevanje sprememb nukleotidnega zaporedja genov TBX22, IRF6 in GRHL3 v družinah z orofacialnimi shizami

Anita Razinger

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 05. julij 2022 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Marija Bogataj

Somentor: Tjaša Felicijan

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički

Član komisije: doc. dr. Lea Knez

Naslov diplomskega dela: Proučevanje vpliva viskoznosti medijev na sproščanje natrijevega diklofenakata iz ogrodnih tablet pri različnih hidrodinamskih obremenitvah

Špela Jelesijevič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 05. julij 2022 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan

Somentor: asist. Damjan Avsec

Predsednik komisije: prof. dr. Odon Planinšek

Član komisije: doc. dr. Urša Pečar Fonović

Naslov diplomskega dela: Vloga avtofagije pri odpornosti celic kronične limfocitne levkemije na zaviralce receptorske poti celic B

Sara Žaberl Majcenovič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 06. julij 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Stane Pajk

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Barbara Ostanek

Član komisije: doc. dr. Nejc Horvat

Naslov diplomskega dela: Vpliv bioizosterne zamenjave tiadiazola s triazolom na zaviralno delovanje pri tiadiazolnem zaviralcu InhA

Urša Majdič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana kozmetologinja (UN)

Datum zagovora: 07. julij 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar

Član komisije: izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač

Naslov diplomskega dela: Pregled kontaminantov in nedovoljenih snovi v kozmetičnih izdelkih na trgu Evropske unije, prijavljenih v sistem hitrega obveščanja v obdobju 2015-2020

Ema Serianz

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana kozmetologinja (UN)

Datum zagovora: 07. julij 2022 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Simon Žakelj

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Član komisije: asist. dr. Matjaž Ravnikar

Naslov diplomskega dela: Literaturni pregled podatkov o perkutani absorpciji organskih ultravijoličnih filtrov s poudarkom na varnosti uporabe

Dominik Šalehar

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 07. julij 2022 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Barbara Ostanek

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos

Član komisije: izr. prof. dr. Nace Zidar

Naslov diplomskega dela: Povezanost izbranih genskih polimorfizmov, ki uravnavajo žilni endotelijski rastni dejavnik z mineralno kostno gostoto in visokim krvnim tlakom

Manca Kralj

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 07. julij 2022 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Vovk

Somentor: asist. Armando Tratenšek

Predsednik komisije: prof. dr. Janko Kos

Član komisije: doc. dr. Rok Frlan

Naslov diplomskega dela: Povezava kazalnikov oksidativnega stresa z aktivnostjo kronične vnetne črevesne bolezni pri zdravljenju z ustekinumabom

Anja Hriberšek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 07. julij 2022 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Božič

Član komisije: doc. dr. Nejc Horvat

Naslov diplomskega dela: Analiza zasegov in zastrupitev z novimi sintetičnimi opioidi v državah Evropske skupnosti med leti 2008 in 2021