logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Mark Perko

Zagovor za pridobitev naziva: magister industrijske farmacije

Datum zagovora: 06. december 2022 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Odon Planinšek

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Štrukelj

Član komisije: doc. dr. Stane Pajk

Naslov diplomskega dela: Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s koprocesirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet

Katarina Maffi

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 07. december 2022 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: P3 - FFA

Mentor: doc. dr. Damijan Knez

Somentor: izr. prof. dr. Anja Pišlar

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Petra Kocbek

Član komisije: asist. dr. Tijana Markovič

Naslov diplomskega dela: Načrtovanje in sinteza na pomalidomidu temelječih himernih razgrajevalcev monoamin oksidaze A

Eva Hrastnik

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 07. december 2022 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: P8 - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan

Somentor: Martina Fink

Predsednik komisije: prof. dr. Iztok Grabnar

Član komisije: asist. dr. Irena Prodan Žitnik

Naslov diplomskega dela: Določanje plazemske koncentracije emicizumaba na osnovi prilagojene enostopenjske metode za določanje faktorja VIII

Domen Ian Morovič

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 07. december 2022 ob 15:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Mitja Kos

Somentor: doc. dr. Lea Knez

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tomaž Vovk

Član komisije: izr. prof. dr. Nace Zidar

Naslov diplomskega dela: Ovrednotenje sistemske ureditve in izvajanja programov zgodnjega dostopa do zdravil in donacij zdravil v Sloveniji

Tanja Vodolšak

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 08. december 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Predsednik komisije: prof. dr. Janja Marc

Član komisije: doc. dr. Lea Knez

Naslov diplomskega dela: Sistematični pregled vpliva resveratrola na potek sladkorne bolezni tipa 2

Sanja Vodolšak

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 08. december 2022 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Predsednik komisije: prof. dr. Matjaž Jeras

Član komisije: izr. prof. dr. Nace Zidar

Naslov diplomskega dela: Pregled izidov raziskav o vlogi vitamina D pri sladkorni bolezni tipa 2

Katarina Geč

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 09. december 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Rok Frlan

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos

Član komisije: doc. dr. Lea Knez

Naslov diplomskega dela: Sinteza in vrednotenje kislih N-substituiranih derivatov glukozamina kot zaviralcev ligaze MurA

Jakob Baš

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 09. december 2022 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Marko Anderluh

Somentor: doc. dr. Martina Hrast

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič

Član komisije: doc. dr. Lea Knez

Naslov diplomskega dela: Razvoj odnosa med strukturo in delovanjem pri novih zaviralcih bakterijskih topoizomeraz

Mojca Gojčič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 09. december 2022 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: prof. dr. Julijana Kristl

Somentor: asist. Anže Zidar

Predsednik komisije: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Član komisije: asist. dr. Urška Nabergoj Makovec

Naslov diplomskega dela: Razvoj in vrednotenje polimernih nanovlaken z vgrajenim ekstraktom Cannabis sativa L.

Živa Pirnat

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 12. december 2022 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Nace Zidar

Somentor: asist. Martina Piga

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač

Član komisije: doc. dr. Alenka Šmid

Naslov diplomskega dela: Sinteza arilsulfonamidov kot zaviralcev napetostno odvisnih natrijevih kanalčkov Nav1.3

Urša Pirc

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 13. december 2022 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Stane Pajk

Predsednik komisije: prof. dr. Samo Kreft

Član komisije: doc. dr. Nejc Horvat

Naslov diplomskega dela: Vpliv bioizosterne zamenjave pirazola s triazolom na zaviralno delovanje tetrahidropiranskih zaviralcev InhA

Klara Groznik

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 20. december 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos

Somentor: Tomi Laptoš

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički

Član komisije: doc. dr. Damijan Knez

Naslov diplomskega dela: Ocena ustreznosti zdravil za zdravljenje otrok z epilepsijo na ketogeni dieti z vidika vsebnosti ogljikovih hidratov

Manca Majnik

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 21. december 2022 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Mojca Lunder

Somentor: Sara García Linares

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Član komisije: doc. dr. Urša Pečar Fonović

Naslov diplomskega dela: Priprava porotvornih proteinov stiholizina I in II ter njunih mutant za vrednotenje z mikroskopijo na atomsko silo