logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Ajla Mušić

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 22. marec 2023 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Matjaž Jeras

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk

Član komisije: doc. dr. Jurij Trontelj

Naslov diplomskega dela: Varnost in učinkovitost mezenhimskih/stromalnih matičnih celic pri zdravljenju akutne bolezni presadka zoper gostitelja in kroničnih vnetnih črevesnih bolezni: sistematični pregled in meta-analiza

Kristijan Topalov

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 23. marec 2023 ob 15:30 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: doc. dr. Stane Pajk

Somentor: prof. dr. Erwin Adams

Predsednik komisije: prof. dr. Iztok Grabnar

Član komisije: doc. dr. Ana Mitrović

Naslov diplomskega dela: Optimizacija in validacija reverznofazne tekočinske kromatografske metode za analizo trans-cinamaldehida in njegovih nečistot

Kaja Klemenčič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 04. april 2023 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Berlec

Somentor: asist. dr. Tina Vida Plavec

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Barbara Ostanek

Član komisije: doc. dr. Igor Locatelli

Naslov diplomskega dela: Razvoj rekombinantnih sevov bakterije Lactococcus lactis s sposobnostjo dostave proteinskih zaviralcev citokinske osi IL-23/IL-17