logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Tajda Korošec

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 02. september 2022 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Nace Zidar

Predsednik komisije: prof. dr. Albin Kristl

Član komisije: asist. dr. Meta Kokalj Ladan

Naslov diplomskega dela: Sinteza N-fenilindolamidnih zaviralcev proteina Hsp90