logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Tjaša Gošek

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 24. januar 2022 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: izr. prof. dr. Rok Dreu

Somentor: Teja Brezovar

Predsednik komisije: prof. dr. Marija Bogataj

Član komisije: doc. dr. Izidor Sosič

Naslov diplomskega dela: Vpliv zasnove in velikosti vrtinčnoslojne opreme na od velikosti delcev odvisen trend debeline obloge in profil sproščanja iz pelet s podaljšanim sproščanjem

Lina Šeligo

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 28. januar 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: doc. dr. Nejc Horvat

Predsednik komisije: prof. dr. Mirjana Gašperlin

Član komisije: doc. dr. Damijan Knez

Naslov diplomskega dela: Razvoj in validacija vprašalnika za merjenje e-zdravstvene pismenosti v povezavi s pandemijo COVID-19 v Sloveniji