logo_new_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Urša Glavič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 18. april 2024 ob 8:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž

Somentor: prof. dr. Odon Planinšek

Predsednik komisije: prof. dr. Žiga Jakopin

Član komisije: doc. dr. Nejc Horvat

Naslov diplomskega dela: Vrednotenje mikrostrukture liotropnih tekočih kristalov za dermalno in subkutano aplikacijo z diferenčno dinamično kalorimetrijo

Urška Cafuta

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 18. april 2024 ob 13:45 uri

Prostor zagovora: P8 - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Barbara Ostanek

Somentor: asist. Lucija Ana Vrščaj

Predsednik komisije: prof. dr. Janez Ilaš

Član komisije: asist. dr. Zoran Lavrič

Naslov diplomskega dela: Vpliv različnih načinov dodajanja teriparatida na izražanje genov PPARG in FABP4 med adipogeno diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic

Urška Kok

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 19. april 2024 ob 8:00 uri

Prostor zagovora: P8 - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: prof. dr. Joško Osredkar

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Bojan Doljak

Član komisije: asist. dr. Ana Kodrič

Naslov diplomskega dela: Določanje plazemske koncentracije feritina pri bolnikih s covid-19

Izabela Makoter

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 19. april 2024 ob 8:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek

Somentor: dr. Robert Šket

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Član komisije: izr. prof. dr. Janja Zupan

Naslov diplomskega dela: Ugotavljanje povzročiteljev respiratornih okužb s sekvenciranjem kratkih in dolgih odčitkov

Barbara Zoretič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 19. april 2024 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: P8 - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Predsednik komisije: prof. dr. Robert Roškar

Član komisije: asist. dr. Maja Bjelošević Žiberna

Naslov diplomskega dela: Kvantitativna analiza lipidne peroksidacije polinenasičenih lipidov v prisotnosti izbranih flavonoidov

Manca Klemenčič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana kozmetologinja (UN)

Datum zagovora: 19. april 2024 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički

Član komisije: asist. Mercedes Vitek

Naslov diplomskega dela: Pregled sestave in ocena varnosti kozmetičnih izdelkov z izvlečki industrijske konoplje

Anja Bangiev

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 19. april 2024 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: Rač. učilnica (1. nad)

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Predsednik komisije: prof. dr. Tomaž Vovk

Član komisije: doc. dr. Špela Zupančič

Naslov diplomskega dela: Določanje hipoklorita v elektrolizirani vodi prehranskega dopolnila

Petra Bremšak

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 22. april 2024 ob 11:15 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: prof. dr. Mojca Kerec Kos

Somentor: izr. prof. dr. Miran Brvar

Predsednik komisije: prof. dr. Janko Kos

Član komisije: doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž

Naslov diplomskega dela: Prepoznavanje neželenih učinkov zdravil z iskalnikom po ključnih besedah v elektronski dokumentaciji bolnikov na Interni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Žan Vodopivc

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 22. april 2024 ob 13:30 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Nejc Horvat

Somentor: doc. dr. Lea Knez

Predsednik komisije: prof. dr. Tihomir Tomašič

Član komisije: doc. dr. Ana Mitrović

Naslov diplomskega dela: Uporabnost umetne inteligence pri obravnavi kliničnih primerov pacientov

Maša Zorman

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 23. april 2024 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: P8 - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: doc. dr. Damijan Knez

Somentor: asist. dr. Anže Meden

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Bojan Doljak

Član komisije: doc. dr. Jurij Trontelj

Naslov diplomskega dela: Sinteza in vrednotenje karbamoil fluoridnih zaviralcev in oksimskih reaktivatorjev butirilholin esteraze

Gašper Dobnik

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 24. april 2024 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Damijan Knez

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Božič

Član komisije: asist. dr. Janja Jazbar

Naslov diplomskega dela: Načrtovanje in sinteza himernih razgrajevalcev monoamin oksidaze A s piperidinskim in piperazinskim distančnikom

Ana Marolt

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 24. april 2024 ob 12:30 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač

Somentor: asist. Katja Schoss

Predsednik komisije: prof. dr. Anamarija Zega

Član komisije: doc. dr. Špela Zupančič

Naslov diplomskega dela: Optimizacija ekstrakcije lista japonskega dresnika (Fallopia japonica) s pristopom načrtovanja eksperimentov ter vrednotenje sestave in antioksidativne aktivnosti ekstraktov

Helena Kastelic

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 09. maj 2024 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički

Somentor: asist. dr. Dunja Urbančič

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Štrukelj

Član komisije: doc. dr. Katarina Bolko Seljak

Naslov diplomskega dela: Določanje alelne frekvence polimorfizmov farmakogena NUDT15 v slovenski populaciji