logo_si

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Petra Gerhold

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 29. november 2023 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Somentor: doc. dr. Martina Hrast Rambaher

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Barbara Ostanek

Član komisije: asist. dr. Ana Kodrič

Naslov diplomskega dela: Sinteza in vrednotenje difosfatnih ligandov za fosfotransferazo, udeleženo v biosintezi celične stene Clostridium difficile

Eva Kovačič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica industrijske farmacije

Datum zagovora: 29. november 2023 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: P8 - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Ilija German Ilić

Somentor: Iztok Dovnik

Predsednik komisije: prof. dr. Stanislav Gobec

Član komisije: izr. prof. dr. Simon Žakelj

Naslov diplomskega dela: Vrednotenje trdnih disperzij karvedilola z mezoporoznima nosilcema Neusilinom® US2 in Aeroperlom® 300, izdelanih z uporabo infrardečega grelnika

Katja Oman

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 01. december 2023 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: doc. dr. Damijan Knez

Somentor: izr. prof. dr. Matej Sova

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Barbara Ostanek

Član komisije: asist. dr. Zoran Lavrič

Naslov diplomskega dela: Sinteza cikličnih aminskih derivatov izoksazolo[5,4-d]pirimidina z delovanjem na Tollu podobne receptorje 7

Anita Jurič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 01. december 2023 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Videokonferenca

Mentor: doc. dr. Martina Hrast Rambaher

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič

Član komisije: asist. dr. Jasna Omersel

Naslov diplomskega dela: Sinteza in protibakterijsko vrednotenje zaviralcev bakterijskih topoizomeraz z naftiridinskim ogrodjem

Mima Pruš

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 01. december 2023 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: P3 - FFA

Mentor: prof. dr. Janko Kos

Somentor: dr. Milica Perišić Nanut

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Božič

Član komisije: asist. dr. Zoran Lavrič

Naslov diplomskega dela: Vloga cistatina F v citotoksičnih limfocitih T, tretiranih z zaviralci imunskih kontrolnih točk

Neža Medvešček

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica laboratorijske biomedicine

Datum zagovora: 04. december 2023 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: P3 - FFA

Mentor: izr. prof. dr. Helena Podgornik

Somentor: Sandra Šućurović

Predsednik komisije: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Član komisije: asist. dr. Ana Kodrič

Naslov diplomskega dela: Določanje različic v genih, ki povzročajo odpornost na tarčno zdravljenje kronične limfatične levkemije

Astrid Marovič

Zagovor za pridobitev naziva: magistra farmacije

Datum zagovora: 06. december 2023 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: soba D13 - zagovor diplom

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Vovk

Somentor: mag. Maja Petre

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Član komisije: asist. dr. Maja Bjelošević Žiberna

Naslov diplomskega dela: Vpliv farmakokinetičnih parametrov vankomicina na varnostne izide zdravljenja

Amadej Štante

Zagovor za pridobitev naziva: magister farmacije

Datum zagovora: 06. december 2023 ob 10:30 uri

Prostor zagovora: P7 - lesena stavba na dvorišču FFA

Mentor: izr. prof. dr. Simon Žakelj

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Božič

Član komisije: doc. dr. Damijan Knez

Naslov diplomskega dela: Analiza literaturnih podatkov o absorpciji izbranih nesteroidnih protirevmatskih učinkovin iz transdermalnih farmacevtskih oblik in vivo ter in vitro