logo_new_si

Vpisni rok za vpis v dodatno leto - absolventski staž in ponavljanje

 

Vpisno obdobje: po razporedu iz obvestila

Vpis bo potekal preko informacijskega sistema VIS – povezava https://visffa.uni-lj.si/.
Vpisni list se v informacijskem sistemu običajno aktivira naslednji dan po izpolnitvi pogojev za vpis. Pred vpisom morate imeti poravnane vse finančne obveznosti. Natančna navodila so objavljena v sistemu VIS in na spletni strani.

Dodatno navodilo za EM FAR program

Študenti enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija lahko ponavljajo in  koristijo dodatno leto (absolventski staž). Študenti, ki so ponavljali letnik pred študijskim letom 2012/13, imajo pravico tudi do vpisa v dodatno leto (absolventski staž).

Dodatno navodilo za S1LBM in S1KOZ program

V primeru, da je študent ponavljal letnik od vključno študijskega leta 2012/13 dalje, ni upravičen do vpisa v dodatno leto (absolventski staž).