logo_new_si

Vpisni pogoji za napredovanje, izjemno napredovanje, ponavljanje


EMŠ FARMACIJA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za napredovanje v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 1. letnik.

VPIS IZ 2. → 3. LETNIK
Za napredovanje v 3. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 2. letnik.

VPIS IZ 3. → 4. LETNIK
Za napredovanje v 4. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 54 KT.

VPIS IZ 4. → 5. LETNIK
Za napredovanje v 5. letnik mora študent/ka opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 55 KT, med manjkajočimi obveznostmi ne sme biti predmeta Farmakologija.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar znese najmanj 30 KT.

Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom izkazani razlogi.

UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 51 KT, vendar med manjkajočimi obveznostmi ne sme biti Celična biologija z genetiko.
Za izjemni vpis v 2. letnik se zahtevajo opravljene obveznosti najmanj 40 ECTS tekočega letnika, vendar med manjkajočimi obveznostmi ne sme biti Celična biologija z genetiko.

VPIS IZ 2. → 3. LETNIK
Za napredovanje v 3. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 1. in 60 KT za 2. letnik.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar znese najmanj 30 KT.

Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom izkazani razlogi.

UN KOZMETOLOGIJA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za napredovanje v 2. letnik mora študent v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom, in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 1. letnik.

VPIS IZ 2. → 3. LETNIK
Za napredovanje v 3. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 55 KT za 2. letnik.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar znese najmanj 30 KT.

Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom izkazani razlogi.