logo_new_si

EUTOPIA

 

Zveza EUTOPIA je učna in raziskovalna skupnost šestih evropskih univerz nove generacije, ki je bila uspešna s prijavo projekta Evropske univerze v okviru programa Erasmus+. Zvezo sestavljajo Vrije Universiteit Brussel in CY Cergy Paris Université, Univerza v Göteborgu, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni ter Univerza v Warwicku, vodilna partnerica pa je Univerza v Ljubljani.

Namen zveze EUTOPIA je spodbuditi mobilnost študentov in akademikov ter drugega univerzitetnega osebja z novimi načini skupnega poučevanja in učenja ter čezmejnega sodelovanja. Vseh šest partneric si bo prizadevalo skupaj reševati lokalna in globalna vprašanja, pri čemer ne bodo sodelovale le kot institucije, temveč tudi kot evropske regije s podjetji in oblikovalci politik. Ob tem bodo zagotavljale raziskave ter zamisli, ki bodo vplivale na življenje običajnih državljanov. 

Aktualne novice