logo_new_si
ozadje

Izvedene aktivnosti

 

Uspešna izvedba poletne šole »3rd ADVANCE Summer School on Cell and Gene Therapies«

Mednarodna poletna šola ADVANCE na temo celičnih in genskih terapij je potekala med 5. in 9. junijem 2023 v Ljubljani. Intenzivna petdnevna poletna šola je ponudila široko paleto tematik s področja celičnih in genskih terapij in udeležencem omogočila pridobitev širokega znanja o zdravilih za napredno zdravljenje tako iz znanstvenega vidika, proizvodnje, regulativnih zadev, kot tudi trženja. Poletne šole se je udeležilo 34 udeležencev iz 9 različnih držav in z različnih področij razvoja zdravil za napredno zdravljenje.     NOO_Ultra_2 


Četrtletni sestanek pilotnega projekta Zdravila za napredno zdravljenje

V torek, 13.6.2023, smo se partnerji na pilotnem projektu Zdravila za napredno zdravljenje – prebojno znanje za zdravje ponovno srečali, tokrat na četrtletnem sestanku. Na sestanku smo se seznanili z zadnjimi dogodki na projektu, med njimi s 6. veterinarsko delavnico na temo zdravljenja z elektroporacijo in s poletno šolo s področja celičnih in genskih terapij. Razpravljali smo tudi o prihajajočih aktivnostih in načrtovali program spletnih seminarjev..    NOO_Ultra_1 

 

Sestanek strokovnih služb za projekt Zdravila za napredno zdravljenje – prebojno znanje za zdravje

V torek, 28.3.2023, je Raziskovalni referat UL FFA  izvedel sestanek strokovnih služb članic, ki sodelujejo na projektu NOO ULTRA: Zdravila za napredno zdravljenje – prebojno znanje za zdravje. Sestanek je potekal na daljavo. Na sestanku so se udeleženci predstavili in podučili o navodilih o sodelovanju na projektu in o ustreznem spremljanju projekta. Med članicami je potekala tudi izmenjava izkušenj glede zahtevnosti pogojev za ustreznost zahtevkov glede različnih vidikov financiranja.

   

ia1

 

Predstavitev poletne šole "ADVANCE Summer School on Cell and Gene Therapies" na kongresu v Londonu

Med 14. in 15. marcem 2023 je v Londonu potekal kongres »Advance Therapies 2023«. Dvo-dnevna konferenca predstavlja največji kongresni dogodek v Evropi s področja zdravil za napredno zdravljenje. Na kongresu so predavali in razstavljali mednarodni strokovnjaki s področja medicine, biotehnologije, farmacije, industrije in regulative. Udeleženci smo lahko prisluhnili vrhunskim plenarnim in drugim vabljenim predavanjem, ki so potekala v devetih vzporednih sekcijah. Poleg predavanj je dogodek nudil priložnosti za mreženje in seznanjanjem z novostmi biotehnološke industrije na velikem razstavnem prostoru.

 

Na kongresu je sodelovala tudi Univerza v Ljubljani, Fakuletea za farmacijo (UL FFA), ki je na kongresu v sodelovanju z infrastrukturnim centrom EATRIS predstavljala mednarodno poletno šolo ADVANCE s področja celičnih in genskih terapij, ki jo bomo v okviru projekta NOO, ULTRA organizirali v začetku junija v Ljubljani.

 

ia2

 

 

Uvodni sestanek pilotnega projekta Zdravila za napredno zdravljenje

V petek, 3.3.2023, smo z uvodnim sestankom začeli pilotni projekt Zdravila za napredno zdravljenje – prebojno znanje za zdravje. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU. Pilotni projekt poteka v okviru krovnega projekta »UL za trajnostno družbo – ULTRA«.

Sestanek je bil namenjen mreženju sodelujočih fakultet, seznanjenjem z vsebinami pilotnega projekta in snovanjem aktivnosti v prvih fazah projekta.

 

ia3

noga