logo_si

Pretekli mednarodni projekti

Projekt Spremljanje varnosti cepiv proti COVID-19
Interreg IT/SLO: Ekosistem za napredne terapije na področju regenerativne medicine
European Joint Doctorate - PhD4GlycoDrug
Ekstrakcija in oplemenitenje sirotkinih proteinov ter izraba preostanka za oblikovanje novih funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil
EATRIS-TRI.si: Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-Eatris
H2020 – Integrate
PharmDegrade
LIAT-Pharma - Linking Industry and Academia in Theaching Pharmaceutical Development and Manufacture
EACEA v programu vseživljenjskega učenja - PHAR-QA
Razvoj sinteze zdravilne učinkovine in njenih nečistoč 

CELSA: Discovery of new leads modulating voltage gated potassium ion channels as emerging cancer targets 
CELSA: Discovery of CCR7 small molecule inhibitors by virtual screening andhit-to-lead optimization 

Evropska noč raziskovalcev 2020 

Znanje za prihodnost - Nova generacija raziskovalcev ved o življenju (NGRVŽ)

Raziskovalci na začetku kariere

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2: Povzetek projekta Mikrooblagalnik farmacevtskih pelet

Povzetki projektov Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020

- Razvoj, optimizacija in validacija analitskih metod za kontrolo kakovosti farmacevtskih učinkovin, pomožnih materialov in končnih izdelkov
- Razvoj bioadhezivnih tablet s propolisom za aplikacijo na sluznice v ustih (BATPROP)


ŠIPK
- Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018 2. rok

MAREX - Exploring Marine Resources for Bioactive Compounds: From Discovery to Sustainable Production and Industrial Applications
COST Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells
EPTA - EP4 receptor: potencialna tarča
ORCHID - 'Open Collaborative Model for Tuberculosis Lead Optimization
Pharmine
EUR-INTAFAR: Inhibition of New Targets for Fighting ANtibiotic Resistance (Boj proti rezistenci antibiotikov z zaviranjem novih tarč)
NANOPHOTO: Targeted Nanosystems for Improving Photodynamic Therapy and Diagnosis of Cancer (Nanosistemi za ciljanje in izboljšavo fotodinamične terapije in diagnoze raka)