logo_si

Pretekli mednarodni projekti

Raziskovalci na začetku kariere

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2: Povzetek projekta Mikrooblagalnik farmacevtskih pelet

Povzetki projektov Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020

- Razvoj, optimizacija in validacija analitskih metod za kontrolo kakovosti farmacevtskih učinkovin, pomožnih materialov in končnih izdelkov
- Razvoj bioadhezivnih tablet s propolisom za aplikacijo na sluznice v ustih (BATPROP)


ŠIPK
- Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018 2. rok

MAREX - Exploring Marine Resources for Bioactive Compounds: From Discovery to Sustainable Production and Industrial Applications
COST Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells
EPTA - EP4 receptor: potencialna tarča
ORCHID - 'Open Collaborative Model for Tuberculosis Lead Optimization
Pharmine
EUR-INTAFAR: Inhibition of New Targets for Fighting ANtibiotic Resistance (Boj proti rezistenci antibiotikov z zaviranjem novih tarč)
NANOPHOTO: Targeted Nanosystems for Improving Photodynamic Therapy and Diagnosis of Cancer (Nanosistemi za ciljanje in izboljšavo fotodinamične terapije in diagnoze raka)