logo_new_si

Program mladih raziskovalcev

Eden od instrumentov znanstvene politike Agencije za raziskovalno dejavnost je financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Program zelo uspešno poteka že od leta 1985 in je izdatno prispeval k dvigu raziskav, kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin na inštitutih, pedagoškemu delu na univerzah, krepitvi visokokvalificiranih zdravnikov - raziskovalcev na klinikah in povečanju kadrovskega potenciala za potrebe drugih uporabnikov iz javnega in zasebnega sektorja. Zaradi uspešnosti tega programa Agencija namenja financiranju usposabljanja kadrov precejšen del svojih proračunskih sredstev. 

V povprečju znaša letno financiranje enega mladega raziskovalca okrog 30.000,00 EUR. 

Značilnost programa mladih raziskovalcev: 

  • mladi raziskovalci so ob podiplomskem študiju vključeni v raziskovalno delo na programih, temeljnih ali razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih
  • so v rednem delovnem razmerju za določen čas,
  • agencija zagotavlja sredstva za njihove plače, prispevke, materialne in nematerialne stroške za raziskovalno delo ter podiplomski študij.

Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev se dodelijo za določen čas, in sicer za doktorat znanosti do največ tri leta in šest mesecev po novem bolonjskem študijskem programu (novi program). 

Kandidati imajo po preteku pogodbe možnost zaprositi za podaljšanje brez sofinanciranja.

Vir: ARRS

Obvestila>>