logo_new_si

Vpisni roki

 

Vpisi v 1. letnik

Vpisi v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 9. 9. 2024 do 25. 9. 2024. Navodila za vpis bodo kandidatom poslana po e-pošti

Vpisi v 2., 3. in 4. letnik ter dodatno leto (absolventski staž)

Vpisi v 2. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 19. 8. 2024 do 25. 9. 2024. Študenti, ki izpolnijo pogoj za vpis v 2. letnik morajo poslati na e-naslov: doktorski.studij@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise. 
Obrazec o opravljenih obveznostih doktorskega študija Biomedicina za vpis v 2. letnik je dostopen prek povezave: https://www.uni-lj.si/programi/biomedicina/pravila-in-obrazci

Ponovni vpis v 1., 2. in 3. letnik

Ponovni vpisi v 1., 2. in 3. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 19. 8. 2024 do 25. 9. 2024. Študenti, ki izpolnijo pogoj za ponovni vpis, morajo poslati na e-naslov doktorski.studij@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise. 
Pogoj za ponavljanje 1. letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 20 KT iz individualno raziskovalnega dela. 

Pogoj za ponavljanje 2. letnika so opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika.

Pogoj za ponavljanje 3. letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega in drugega letnika.