logo_new_si

Specializacija FFA & ZLMS

Fakulteta za farmacijo v povezavi z Zbornico laboratorijske medicine Slovenije izvaja specializacije iz medicinske biokemije.

V specialistični študij se lahko vključijo kandidati, ki so končali ali imajo priznan drugostopenjski študij farmacije, medicine, kemije, veterine ali biologije in imajo opravljen strokovni izpit. Izobraževanje traja 48 mesecev v obliki predavanj v okviru 3. stopenjskega bolonjskega izobraževanja in strokovnega dela v laboratorijih od Ministrstva za zdravje pooblaščenih izvajalcev specializacij. Zaključi se s specialističnim (teretičnim in praktičnim) izpitom. Pridobljeni naziv specialist medicinske biokemije je enakovreden nazivu (in formalnopravno priznan kot) European Specialist of Clinical Chemistry and Laboratory diagnostics.

Ministrstvo za zdravje

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Pravilnik o specializaciji iz medicinske biokemije

Specialistično usposabljanje iz medicinske biokemije – informacije in navodila specializantom