logo_new_si

Poslanstvo in vizija knjižnice

Knjižnica Fakultete za farmacijo je usmerjena k študentom, zaposlenim pri pedagoškem procesu in znanstvenoraziskovalnemu delu in vsem tistim, ki vsakodnevno prihajajo v stik z interdisciplinarnim študijem farmacije, klinične biokemije in biomedicine. Študentom in strokovnemu krogu omogoča dostopnost do študijske literature, informacijskih virov in ostalega gradiva na navedenih strokovnih področjih.

Obdelava knjižnega gradiva je računalniško podprta, sedanje število knjižnega gradiva obsega preko 14000 monografskih enot in 17 naslovov serijskih publikacij.

Letno je povečana za cca 538 novih naslovov monografskih publikacij. Nabava gradiva poteka predvsem po strokovnih načelih, priporočilih pedagoških delavcev in povratnih informacij samih študentov in želja uporabnikov. Zelo pomembno je sodelovanje knjižnice FFA v knjižničnem konzorciju Univerze v Ljubljani, saj je tako vsem uporabnikom, raziskovalcem omogočen online dostop do bogatih knjižnih in revijalnih zbirk od založbe Springer, Science Direct-a, American Chemical Society, Wiley-Interscience, IEEE/IEL, IOSPRESS. Na spletni strani FFA oziroma knjižnice so navedene povezave do elektronskih gradiv, revij diplomskih, magistrskih in doktorskih del. Veliko gradiva je hranjenega predvsem po posameznih katedrah, nekaj starejšega gradiva je tudi v skladišču knjižnice. Gradivo je razvrščeno in urejeno po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) v prostem pristopu. Vse knjige so opremljene s črtno kodo.

Poleg klasičnih knjižničnih uslug knjižnica uporabnikom omogoča tudi referalne informacije iz računalniških baz podatkov knjižničnega fonda knjižnic, vključenih v COBISS.

Knjižnični prostor je deljen na knjižnico in čitalnico. V čitalnici je enaintrideset sedežev in šest  računalnikov z dostopom do interneta, namenjenih predvsem študentom za uporabo arhiva diplomskih, magistrskih in doktorskih del, farmakopej, katerih izposoja na dom ni možna.

FFA vsekakor želi imeti moderno in strokovno dobro založeno študijsko knjižnico, ki bo informacijsko središče s hitrimi računalniškimi povezavami, ki bo spremljala ponudbo in novosti na področju raziskovanja ter izobraževanja in ki bo sledila potrebam uporabnikov in jim ponudila hitro ter strokovno pomoč pri delu z informacijskimi viri.

Nabavna politika knjižnice sledi: potrebam študentom, temeljnemu gradivu za študij, potrebam profesorjem, raziskovalcem v okviru FFA in sledenju novostim na biomedicinskem in farmacevtskem področju

Trenutno je seveda študijsko gradivo v print verziji, revije so pokrite z elektronskim pristopom, na računalnikih FFA, preko cobiss sistema in baz Univerze v Ljubljani.