logo_new_si

Izpiti

  • Obveznosti pri vajah za pavzerje: Po sklepu 45. seje kolegija dekana z dne 10. 10. 2012 pavzerji, ki jih nosilci predmeta uvrstijo v skupino za vaje pri predmetu in so več kot polovico vaj že opravili, lahko opravijo samo manjkajoče vaje. Obveznost plačajo: 25 % cene izvedbe predmeta v celoti, preostalih 75 % pa proporcionalno glede na obseg neopravljenih vaj.

Prehodi med študijski programi – merila za prehod

 

Opravljanje študijskih aktivnosti študentov izven UL FFA

Navodilo, prijava in napotnica za opravljanje študijskih obveznosti izven UL FFA

Zaključek študija

Povabilo za včlanitev v Klub alumnov UL Fakultete za farmacijo >>

Ostalo