logo_new_si

Program ERASMUS+2021-12-16 15_32_54-Clipboard


Cilji mobilnosti so:
 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Vrste mobilnosti so:

 • Mobilnost študentov z namenom študija (SMS) in praktičnega usposabljanja (SMP)
 • Mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja