logo_new_si

IMP


V TUJINO NA PRAKSO z novim programom izmenjav evropske zveze študentov farmacije: »EPSA Individual Mobility Project«

V Evropski zvezi študentov farmacije (European Pharmaceutical Students’ Association - nadalje EPSA), katere polnopravni članica je tudi Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega društva (ŠSSFD) v letošnjem letu zate in za ostale študente farmacije po Evropi pripravljamo nov velik projekt na področju mobilnosti in praktičnega usposabljanja v tujini.

Za kaj sploh gre?

Projekt se imenuje »EPSA Individual Mobility Project« (nadalje IMP) in je dolgoročni projekt, namenjen študentom farmacije, predvsem tistim v zadnjih letnikih študija in pred kratkim diplomiranim farmacevtom ali diplomantom farmacevtskih znanosti iz evropskih držav članic EPSA-e. Gre za prenovljen in sveže vzpostavljen projekt, ki bo evropskim študentom farmacije in pred kratkim diplomiranim farmacevtom omogočil opravljanje raziskovalnega dela ali profesionalnega usposabljanja za dobo od najmanj 2 mesecev (8 tednov) do največ 12 mesecev. IMP študentu ponuja možnost opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini in pridobitev novih izkušnj iz dela ali raziskovanja v katerikoli panogi farmacevtske profesije. Poleg tega študent z IMP-jem spozna kulturo in običaje izbrane tuje države in pridobi občutek za kulturno in družbeno raznolikost, eno temeljnih lastnosti Evrope. Poznavanje evropske raznolikosti aktivno spodbuja tudi evropska komisija. Poslanstvo IMP-ja je tudi povečanje dostopnosti raziskovanja in dela v tujini ter priložnost spoznavanja načina dela in delovanja tujih farmacevtskih podjetij in institucij.

Trenutno prosta mesta za kandidate iščemo na področju raziskovanja in dela v farmacevtskih podjetjih in industriji, vendar pa projekt med drugim ponuja tudi možnosti opravljanja raziskovalne ali delovne prakse na inštitutih, v bolnicah, fakuletatah za farmacijo in raziskovalnih ustanovah, ki so pripravljene sodelovati v projektu.
V EPSA si prizadevamo, da bi v skolpu projekta »EPSA Individual Mobility Project« študentom ponudili raziskovalno ali delovno izkušnjo, kjer bi IMP partner (podjetje, bolnica, inštitut, itd.) zagotovil vsaj kritje najnujnejših stroškov nastalih med bivanjem IMP praktikanta v katerikoli tuji državi (nastanitev, obroki, obvezno zavarovanje, stroški prevoz na delo, itd.) ter, da bi tako praktikantu lahko za dobo usposabljanja ponudili neko zadovoljivo finančno podporo. To je vsekakor eno izmed prvih pravil pri iskanju novih prostih mest za IMP praktikante, ki pa je seveda v veliki meri odvisno tudi od politike in razpoložljivosti naših IMP partnerjev. Med IMP prakso, bo parktikantu s strani IMP partnerja dodeljen tutor, ki bo usmerjal in nadzoroval delo praktikanta in na koncu opravljene prakse bodo praktikanti od IMP partnerja, pri katerem so prakso opravljali, in od EPSA, prejeli tudi pisno potrdilo o uspešno opravljeni praksi iz področja v katerem so delali.

Kdaj bodo prvi študenti/diplomanti lahko opravljali tovrstne prakse v tujini?

Razvoj projekta sicer zahteva svoj čas, vendar pa je  letošnjem letu projekt izjemno hitro napredoval. EPSA trenutno pripravlja tudi čisto nov in edinstven “IMP web-portal” za potrebe razvoja IMP projekta, procesiranja prijav parktikantov  in tudi za objavo prostih mest za IMP parktikante iz cele Evrope. Prijave za študente in diplomante, ki se želijo prijaviti na IMP prakso v tujini so že odprte in trenutno postavljen rok za zaprtje prijav je 10. januar 2009, tako da imaš nedvomno še dovolj časa, da se odločiš za tovrstno prakso v tujini in se nanjo tudi prijaviš.

Za slovenske študente farmacije se v letošnjem letu ponuja približno 5 prostih mest za opravljanje IMP prakse v tujini, tako da te priložnosti ne smeš zamuditi. Ker je to čisto prvo leto izvajanja projekta se lahko sicer pričakuje nekoliko omejen nabor prostih mest za opravljanje IMP prakse v tujini, vendar pa se bo z večanjem interesa med evropskimi študenti farmacije za opravljanje tovrstnih praks, povečalo tudi število držav članic EPSA, ki bodo k projektu pristopile in tako v svojih državah k sodelovanju privabile več novih podjetij in različnih institucij. Prve IMP prakse se bodo dejansko začele predvidoma  že februarja 2009, tako da pri prijavah ne gre oklevati, vendar pa naj bi se večina IMP praks začela v mesecu aprilu, maju ali juniju 2009. Odhodi prvih IMP praktikantov na prakse v tuje države bodo seveda odvisni tudi od individualnih končnih sporazumov med praktikantom in IMP partnerjem, ki se je za sprejem praktikanta odločil.

Kako se lahko prijaviš na IMP?

Ob zagonu projekta je EPSA aprila 2008 med 31. letnim EPSA kongresom v Novem Sadu v Srbiji nekoliko spremenila in prilagodila tudi svojo notranjo strukturo in tako odobrila ustanovitev koordinacijskega odbora za IMP oz. “IMP Coordination Board”. Ta sestoji iz položaja Centralnega IMP koordinatorja oz. “Central IMP Coordinator”, ki koordinira in razvija delovanje celotnega IMP programa na evropskem nivoju in tudi nadzira delovanje na nacionalnih in lokalnih ravneh preko komunikacije in sodelovanja z nacionalnimi/lokalnimi IMP koordinatorji oz. “National/Local IMP Coordinators”. Nacionalni/Lokalni IMP koordinatorji so prisotni v vseh državah članicah EPSA, ki sodelujejo v programu raziskovalnih in delovnih praks IMP in tako skrbijo za logistiko in izvajanje IMP-ja na nacionalnem/lokalnem nivoju ter so hkrati zadolženi za sprejemanje prijav domačih študentov na IMP prakse v tujini in za sprejem tujih IMP praktikantov, ki prihajajo na prakso v njihovo državo. Nacionalni IMP koordinator za Slovenijo pri DŠFS in ŠSSFD je za študijsko leto 2008/2009, Jurij Obreza.

Na IMP prakso se pri nas lahko prijavi vsak študent farmacije, pred kratkim diplomirani magister farmacije ali pa študenti na podiplomskem študiju farmacije. Prijave so že odprte, tako da se zainteresirani lahko prijavite vse do prijavnega roka, 10. januarja 2009. Ker je spletni “IMP web-portal” zaenkrat še vedno v pripravi bo prijave potencialnih IMP kandidatov na Fkulteti za farmacijo, Univerze v Ljubljani do prijavnega roka sprejemal nacionalni IMP koordinator za Slovenijo, Jurij Obreza. V mesecu februarju 2009 bo opravljen tudi predizbor in razvrščanje najustreznejših kandidatov iz Slovenije, katerih prijave bodo nato skupaj s kandidati iz drugih evropskih držav pod nadzorom centralnega IMP koordinatorja izmenjane ter ustrezno razvrščene in nato v marcu 2009 poslane IMP partnerjem na finalni izbor in odobritev kandidatov. Takoj po zaključenem prijavnem roku lahko do konca meseca januarja 2009 vsi prijavljeni kandidati, ki ne bodo predložili certifikatov ali potrdil o znanju angleškega jezika, pričakujejo rok za opravljanje kratkega in osnovnega preverjanja znanja iz angleškega jezika. O tem bodo prijavljeni kandidati za IMP prakse tudi predhodno obveščeni.

Treba pa je poudariti da tudi pri EPSA težimo k temu, da bi imeli še pred letom 2009 popolnoma pripravljen in delujoč “IMP web-portal” preko katerega se bodo lahko kar preko spleta avtomatsko prijavljali vsi evropski študenti farmacije, ki so preko nacionalnih organizacij povezani z EPSA. Tako bodo študentje lahko preko spletnega sistema ob prijavi na IMP prakso poslali tudi svoj Curriculum Vitae, motivacijsko pismo in prijavni obrazec, ki bodo nato po odobritvi s strani nacionalnih IMP koordinatorjev shranjeni v IMP spletno podatkovno bazo.

Več informacij o načinu prijavljanja, predložitvi potrebne dokumentacije ob prijavi na IMP prakse ter o pogojih in  pravilih sodelovanja pri projektu lahko najdete na IMP spletni strani, do katere dostopate preko EPSA spletne strani na naslovu www.epsa-online.org/imp .

Pohitite, saj so prijave za EPSA IMP prakse ze odprte!!!

Za več informacij o EPSA in njenih projektih ter letnih dogodkih se registrirajte na “EPSA NEWS e-group” na naslovu www.epsa-online.org.

Boštjan Čeh
EPSA Central IMP Coordinator 2008/2009
EPSA Homepage: www.epsa-online.org 
E-mail: epsa.imp@gmail.com