logo_new_si

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies


CEEPUS je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija, Albanija, Makedonija in Črna Gora.

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network), katere ustanovijo  posamezne univerze, fakultete ali njihovi oddelki za določena področja. Cilj programa CEEPUS je razvoj izobraževanja, zato je financiranje kongresov, konferenc in raziskovanj izključeno.

Študenti in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže, v katero je njihova institucija vključena. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso pokriti!

Več o programu CEEPUS si preberite tukaj.

Obvestila>>