logo_new_si

Tutorstvo

 

Študentsko tutorstvo

Ker lahko prihod na fakulteto velikokrat spremlja strah pred neznanim novim, se na naši fakulteti izvajata osebno in predmetno tutorstvo, ki vas na prijeten način uvedeta v študentsko življenje na Fakulteti za farmacijo.

Osebno tutorstvo

 

Osebno tutorstvo predstavlja najpomembnejši stik študenta 1. letnika s študentom višjega letnika in tudi pomoč pri prilagajanju na novo izobraževalno okolje. Vsakemu študentu, ki si ob vstopu v 1. letnik prve stopnje ali enovitega magistrskega študija želi pomoči osebnega tutorja, se na naši fakulteti dodeli osebni tutor, tj. študent višjega letnika, ki ga spremlja čez celotno študijsko leto, po dogovoru pa tudi dlje. Osebni tutorji so na voljo za kakršnakoli vprašanja v zvezi s študijem na naši fakulteti ali študentskim življenjem nasploh – priprava na izpit, izbira literature, obštudijske dejavnosti, delovanje v Društvu študentov farmacije Slovenije (DŠFS), Študentskem svetu FFA (ŠS FFA) in Študentski organizaciji FFA (ŠO FFA), pridobitev študentskih bonov ipd.

Predmetno tutorstvo

 

Predmetno tutorstvo predstavlja pot do lažjega razumevanja in usvajanja študijske snovi ter opravljanja izpitov pri posameznih predmetih znotraj študijskih programov UL FFA ob pomoči predmetnega tutorja. Sošolec ali sošolka oziroma študent višjega letnika, ki ima pri določenem predmetu veliko znanja in ga želi deliti naprej v obliki seminarskega reševanja nalog ali predavanja, organizira s pomočjo glavnega koordinatorja tutorjev študentov ter predstavnikom letnika predmetno tutorstvo, na katerem se rešujejo naloge, ki so pogosto na izpitih, po dogovoru pa razlaga tudi določeno zahtevnejšo snov. To je odličen način za utrjevanje snovi in pripravo na izpit oziroma kolokvij. Predmetni tutorji so izbrani na podlagi razpisov, ki potekajo večkrat v šolskem letu, za svoje prizadevno delo pa so tudi nagrajeni v skladu s pravilnikom.

Glede kakršnih koli vprašanj v zvezi s študentskim tutorstvom na UL FFA lahko pišete na e-poštni naslov: tutor.ffa@gmail.com ali direktno glavnemu koordinatorju tutorjev študentov Mihaelu Lebarju prek Facebooka. Najdete ga lahko na spletni strani Študentskega sveta FFA.

 

Učiteljsko tutorstvo

 

Tutor učitelj – koordinator je visokošolski učitelji, ki je študentom na razpolago za svetovanje glede individualnih in skupinskih težav študentov s študijskega in obštudijskega področja študija, na primer:

- pomoč pri vključevanju v študijski proces,
- pomoč pri doseganju čim boljšega študijskega uspeha in optimalne prehodnosti v višji letnik,
- pomoč pri komuniciranju študentov s pedagoškimi delavci,

Mnogo tutorskih dejavnosti visokošolski učitelji in asistenti opravijo že v okviru svojih pedagoških obveznosti.

Tutor učitelj – koordinator:
izr. prof. dr. Lovro Žiberna
e-naslov: lovro.ziberna@ffa.uni-lj.si

 Več informacij o tutorstvu na UL FFA je na voljo v Pravilniku o sistemu študentskega tutorstva na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani in Prilogi o predmetnem tutorstvu, sistem tutorstvo na Univerzi v Ljubljani pa je opisan na tej povezavi.