logo_new_si

Vpisni pogoji za napredovanje v višji letnik, izjemno napredovanje, ponavljanje

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJ INDUSTRIJSKA FARMACIJA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za napredovanje v 2. letnik mora študent/ka opraviti študijske obveznosti temeljnih predmetov v obsegu 45 KT ter enega izbirnega predmeta v obsegu 5 KT, kar pomeni skupaj 50 KT.
Za izjemni vpis v 2. letnik se zahtevajo opravljene obveznosti najmanj 40 ECTS tekočega letnika, vendar med manjkajočimi obveznostmi ne smejo biti temeljni predmeti.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar znese najmanj 30 KT.

Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom izkazani razlogi.

MAGISTRSKI ŠTUDIJ LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za napredovanje v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti temeljnih predmetov 1. letnika, kar pomeni 48 KT.
Za izjemni vpis v 2. letnik se zahtevajo opravljene obveznosti najmanj 40 ECTS tekočega letnika, vendar med manjkajočimi obveznostmi ne smejo biti temeljni predmeti.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar znese najmanj 30 KT.

Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom izkazani razlogi.