logo_new_si

Poslanstvo

Poslanstvo Fakultete za farmacijo je grajeno na ljudeh, ki se zavedamo svojega osebnega poslanstva v okviru poslanstva visokošolske izobraževalne ustanove:

1. Razvoj, načrtovanje in izvajanje visokošolskega izobraževanja na vseh treh ravneh, vzgoja in usposabljanje kadrov za opravljanje znanstvenih, razvojnih in strokovnih del na širših področjih farmacije in laboratorijske medicine.

2. Načrtovanje in izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela v širšem sklopu farmacije, klinične biokemije in mejnih naravoslovnih področjih v povezavi z domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami.

3. Skrb za strokovne dejavnosti s področja zdravja in zdravstvenih storitev v okviru lekarniške in laboratorijske dejavnosti, opravljanje strokovnih in razvojnih del za potrebe farmacevtske in kozmetične industrije, vladnih institucij ter promocija farmacevtske stroke znotraj meja Republike Slovenije in v tujini.

4. Usposabljanje in izobraževanje usposobljenih strokovnjakov in vodij za delo v globalno tekmovalnem okolju v farmaciji, laboratorijski medicini in kozmetologiji s kombinacijo znanstvenih pristopov in inovativnih poučevalnih orodij v ustvarjanju in razširjanju znanja v globalno družbo z namenom človeškega blagostanja in zdravega staranja.

Fakulteta za farmacijo kot del Univerze v Ljubljani gradi svoj ugled, integriteto in razvoj na odličnosti, učinkovitosti in etični drži študentov in učiteljev. Gradimo na dolgoletni tradiciji farmacevtskih izkušenj v slovenskem in širšem prostoru, vendar smo pri tem usmerjeni v prihodnost.

 

Vizija

Vizija Fakultete za farmacijo je prispevati k sooblikovanju prihodnosti, ostati v svet odprta, odzivna in odgovorna akademska izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki je razpoznavna med evropskimi farmacevtskimi fakultetami; z ustvarjanjem in širjenjem znanstvenih spoznanj delovati v dobrobit slovenskih državljanov, splošnemu razvoju ter tako utrjevati nacionalno samobitnost.