logo_new_si

Farmakoekonomika (podipl)

Specializacija iz lekarniške farmacije, Specializacija iz klinične farmacije

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.

Sodelavci:

izr. prof. dr. Igor Locatelli, mag. farm.

Spletna učilnica: e-učilnica

Literatura:

Osnovna:

1. M.F. Drummond in sod. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford University Press 2005.

2. Povezave na spletne vire so podane na spletnih straneh Fakultete za farmacijo (glej predmet).

Dodatna:

1. A.Morrison, A.I.Wertheimer. Pharmacoeconomics, a primer for the pharmaceutical industry, Temple University, 2002, 72 str.

2. J.L.Bootman, R.J.Townsend, W.F.McGhan. Principles of pharmacoeconomics (Third Edition), Harvey Whitney Books Company, 2005, 409 str.