logo_new_si

Povezave

Ministrstvo za zdravje
http://www.vlada.si/o_vladi/ministrstva/ministrstvo_za_zdravje/

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
http://www.vlada.si/o_vladi/ministrstva/ministrstvo_za_izobrazevanje_znanost_in_sport/

JAZMP
http://www.jazmp.si/

RSK za lekarništvo
http://www.mz.gov.si/si/o_ministrstvu/zdravstveni_svet_in_ostala_posvetovalna_telesa/razsirjeni_strokovni_kolegiji/

RSK za laboratorijsko diagnostiko
http://www.szkklm.si/si/vsebina/povezovanje/razsirjeni-strokovni-kolegij-za-lab-diagnostiko-rsk

Lekarniška zbornica Slovenije
http://www.lek-zbor.si/

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
http://zlms.si/zbornica/category/aktualno/

Slovensko farmacevtsko društvo
http://www.sfd.si/

Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino
http://www.szkklm.si/si

EAFP
http://www.eafponline.eu

PHAR-QA
http://www.phar-qa.eu/