logo_new_si

Poslanstvo nacionalnega vozlišča EATRIS Slovenia

 

Vizija nacionalnega vozlišča EATRIS je krepitev inovacijske aktivnosti na področju razvoja zdravil in storitev. Vzpostaviti želimo verigo institucij, ki bi omogočila prenos znanja od ideje do zdravila ali biomedicinske storitve.

Pobuda EATRISa je odgovor na globalni problem upadanja števila novih zdravil, kljub neprestano večjim vlaganjem farmacevtske industrije in družbe v razvoj. Poglavitne razloge vidi farmacevtska in zdravstvena stroka v preveliki razdrobljenosti raziskav na posamezne manjše projekte tako na nivoju posameznih institucij, kot tudi nacionalno in globalno. Naslednji razlog je potrebna zahtevna infrastruktura, med katero spada draga visoko specializirana oprema ter dostop do ustreznih predkliničnih modelov in vitro in in vivo in kompleksnost izvedljivosti kliničnih študij.

Velika infrastruktura na področju biomedicinskih znanosti ni primerljiva z veliko infrastrukturo v drugih znanstvenih disciplinah, kar izhaja iz narave aplikativno usmerjenih biomedicinskih raziskav imenovanih tudi prenosne oziroma translacijske raziskave. Koncept velike infrastrukture je zato izdelan multicentrično in zajema vse faze raziskav in razvoja od raziskav vzrokov bolezni, odkrivanja in razvoja bioloških označevalcev, preko sinteze novih molekul, do 1. faze kliničnega testiranja bodisi novih učinkovin ali diagnostičnih sredstev. Vključuje tudi nujno potrebno povezavo raziskovalnih organizacij, učnih baz in klinike.

Krovni konzorcij EATRIS-TRI.si

Skladno z našim poslanstvom smo ustanovili nacionalni konzorcij inštitucij EATRIS-TRI.si, ki bo okrepil razvoj translacijskih raziskav. V konzorcij so se tesneje že povezale tri institucije, ki aktivno sodelujejo tudi v platformah EATRIS ERIC, in sicer UL FFA, Kemijski Inštitut (KI) in Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (MF UM). Poleg omenjenih pa v širšem konzorciju sodeluje več raziskovalnih institucij, javnih zavodov in agencij.