logo_new_si

DNA – Gen za MTHFR, polimorfizem 677C>T

5,10-metilentetrahidrofolatna reduktaza (MTHFR) (E.C. 1.5.1.20) je eden izmed ključnih encimov v presnovni poti folata. Katalizira ireverzibilno redukcijo 5,10-metilen-tetrahidrofolata v 5-metil-tetrahidrofolat. Gen za MTHFR leži na kromosomu 1 (1p36.3) in je sestavljen iz 11-ih eksonov.

Polimorfizem 677 C>T v eksonu 4 povzroči zamenjavo alanina z valinom v kodonu 222 in s tem spremeni vezavno mesto za kofaktor flavin adenin dinukleotid. Genotip 677 TT ima ohranjene 35 % aktivnosti encima glede na normalni genotip 677 CC. Zmanjšana aktivnost encima se odraža v manj učinkoviti remetilaciji homocisteina v metionin, kar pri TT homozigotih lahko privede do blage hiperhomocisteinemije, predvsem ob nizkem vnosu folatov. Slednja je dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja, trombofilijo, preeklampsijo, okvaro nevralne cevi, volčje žrelo, migreno, depresijo in shizofrenijo. Pogostnost genotipa TT v slovenski populaciji je 12,1 %.

Poleg omenjenega polimorfizma je v genu za MTHFR smiselna istočasna genotipizacija polimorfizna 1298 A>C (DNA – Gen za MTHFR (polimorfizem 1298 A>C)). Sinergističen učinek obeh polimorfizmov pomembno zveča tveganje za nastanek akutne limfatične levkemije, limfoma, raka debelega črevesa in drugih vrst raka. Genotipizacija polimorfizmov v MTHFR (677C>T in 1298 A>C) je pomembna tudi pri individualizaciji zdravljenja s 6-merkaptopurinom in metotreksatom. Ameriško združenje za medicinsko genetiko priporoča genotipizacijo polimorfizma 677C>T za oceno tveganja za trombofilijo.