logo_new_si

Toksikologija LBM 1st

Nosilec: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Predmet seznani študenta z osnovnimi parametri, ki definirajo toksičnost kemikalij: LD50, NOAEL, LOAEL, TDI itd. Študent pridobi znanja, kakšni so najpogostejši molekulski mehanizmi kemikalij, ki povzročajo toksičnost. Na primerih posameznih skupin kemikalij pa konkretno spozna simptome zastrupitev, možnosti ugotavljanja zastrupitev in uporabo ustreznega antidota.

Seznani se tudi z zakonodajo iz področja varne uporabe kemikalij, vključno s pripravo ocene, kakšna je varnost uporabe  kemikalije v določenem izdelku ali za določeno uporabo.