logo_new_si

Pedagoška dejavnost


Katedra za klinično biokemijo je zadolžena za razvoj in izvajanje naslednjih predmetov:

Enovit magistrski študijski program Farmacija:

Klinična kemija

Farmakogenomika in genska zdravila

Imunologija

Izbrana poglavja iz klinične biokemije

Uporaba genetskih in celičnih preiskav v biomedicini in farmaciji


Katedra za klinično biokemijo sodeluje tudi pri predmetih Instrumentalna farmacevtska analiza in Instrumentalne analizne metode v farmaciji.


Univerzitetni študijski program prve stopnje Laboratorijska biomedicina:

Delo z biološkimi vzorci

Klinična biokemija I in II

Celična biologija z genetiko

Biomedicinska analitika

Zakonodaja in etika v biomedicini

Laboratorijsko delo v praksi

Biomedicinska genetika

Celične in tkivne kulture

Urgentna laboratorijska diagnostika


Katedra za klinično biokemijo sodeluje tudi pri predmetih Imunologija z imunokemijo, Osnove transfuzijske medicine in transplantacije


Univerzitetni študijski program prve stopnje Kozmetologija

Celična biologija z genetiko

Imunologija kože z imunokemijo

Celične in tkivne kulture

Koža in presnovne motnje

Zakonodaja in etika v biomedicini


Študijski program druge stopnje Laboratorijska biomedicina

Izbrana poglavja iz biokemije

Biomedicinska analitika

Načrtovanje in zagotavljanje kakovosti v medicinskih laboratorijih

Klinično biokemijska diagnostika

Imunologija v laboratorijski diagnostiki

Zakonodaja in etika v biomedicini


Katedra za klinično biokemijo sodeluje tudi pri predmetu Razvoj in vpeljava diagnostičnih metod.


Podiplomski študij: doktorski študij Biomedicina:

Stopenjska klinično biokemijska diagnostika z interpetaci

Modul 1: Pogoste bolezni z genetsko osnovo

Modul 2: Imunsko pogojene bolezni

Modul 3: Maligne bolezni

Modul 4: Farmakogenomska diagnostika


Toksikologija:

Modul 2: Vpliv toksičnih snovi na procese v celici


Izbirni teoretični in individualno raziskovalni predmeti: Avtoimunost, Farmakogenomika v farmaciji, Klinična toksikologija v laboratorijski medicini, Metode in modeli celičnega in tkivnega inženirstva, Molekulski vidiki imunoloških metod, Presejalni testi za Downov sindrom, Vpliv živega srebra na antioksidativno kapaciteto in ravnotežje serotonin-melatonin, Eksperimentalne metode v laboratorijski medicini, Priporočila o izvajanju hitrih testov ob bolniku, Z dokazi podprta laboratorijska biomedicina, Načrtovanje kakovosti ter vrednotenje metod in rezultatov v klinični biokemiji.


Katedra za klinično biokemijo sodeluje tudi pri izvedbi temeljnega predmeta smeri Medicina-klinična, Raziskave v klinični medicini, modul Temeljne vede v kliničnih raziskavah (Imunologija) in modul Dosežki v kliničnih raziskavah (Znanstvena načela medicinske imunologije in alergologije).


Univerzitetni študij Biotehnologije (Biotehniška fakulteta):

Izbrana poglavja iz klinične biokemije

Univerzitetni študij Mikrobiologije (Biotehniška fakulteta):

Katedra za klinično biokemijo sodeluje pri predmetu Imunologija.