logo_new_si

Biofarmacija s farmakokinetiko

Magistrski študij industrijska farmacija, 2. semester

Obseg: 120 ur (60 ur predavanj, 30 ur seminarjev, 30 ur vaj), 10 ECTS

Učitelji: prof. dr. Aleš Mrhar, prof. dr. Marija Bogataj, prof. dr. Iztok Grabnar

Pri predmetu študent spozna mehanizme in kinetiko procesov prehoda zdravilnih učinkovin skozi organizem in načine njihovega ovrednotenja. V prvem delu se seznani z LADME sistemom in kompleksnimi odnosi med zdravilno učinkovino, farmacevtsko obliko, načinom aplikacije in organizmom. V drugem delu spozna farmakokinetične parametre in osnove farmakokinetične analize (neprostorska analiza, eno- in dvoprostorski ter fiziološki farmakokientični modeli) na osnovi plazemskih koncentracijskih profilov in kumulativnih urinskih količinskih profilov po enkratnem in večkratnem odmerjanju zdravil in osnove načrtovanja režimov odmerjanja zdravil. V tretjem delu obravnavamo biološko uporabnost in biološko ekvivalenco, ki sta še posebej pomembni pri razvoju generičnih zdravil.

Učbeniki in literatura

P. G. Welling, Pharmacokinetics: Processes, Mathematics and Applications, ACS Professional Reference Book, American Chemical Society, Washington, DC, 1997.
L. Shargel, S. Wu-Pong, A. Yu, Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, McGraw-Hill, New York, 2005.