logo_new_si

EMA, London

Član Odbora za zdravila rastlinskega izvira (Comitee on Herbal Medicinal Products (HMPC)): prof. Samo Kreft, mag. farm.

spletna stran: EMA

Evropska farmakopeja, Strasbourg

Član Izvedenske skupine za biološka zdravila: doc. dr. Tomaž Bratkovič, mag. farm.

spletna stran: EDQM

Evropska zveza za raziskave in zdravljenje raka (EORTC)

Član Ekspertne skupine za receptorje in biomarkerje: prof. dr. Janko kos, univ. dipl. kem.

spletna stran: EORTC

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

Član znanstvenega sveta za biotehniko: prof. dr. Janko Kos, univ. dipl. kem.

spletna stran: ARRS

Javna Agencija za zdravila in medicinske pripomočke RS (JAZMP)

Podpredsednik Komisije za zdravila II: prof. Samo Kreft, mag. farm.

spletna stran: JAZMP

Slovensko farmacevtsko društvo

Odgovorni urednik Farmacevtskega vestnika: prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.

Člani organizacijskega odbora Kongresa SFD: prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., izr. prof. Samo Kreft, mag. farm., doc. dr. Bojan Doljak, mag. farm.

spletna stran: SFD

Univerza v Ljubljani

Predsednik Komisije za znanstveno raziskovalno dejavnost: prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.

spletna stran: UL

Urad RS za kemikalije

Član Medresorske podkomisije za dobro laboratorijsko prakso (DLP): doc. dr. Bojan Doljak, mag. farm.

spletna stran: UK RS