logo_new_si

Farmacevtska kemija II

Obseg in izvajanje predmeta: 45 ur predavanj, 15 ur seminarjev, 30 ur vaj, 7 ECTS, 4. semester, Enoviti magistrski program farmacija

Nosilec: prof. dr. Aleš Obreza

Izvajajo: prof. dr. Aleš Obrezaizr. prof. dr. Tihomir Tomašič, doc. dr. Rok Frlan

Predmet obsega:
                   
Razvrstitev učinkovin v skupine na osnovi prisotnih funkcionalnih skupin: ogljikovodiki, alkoholi, etri, kisline, estri, aldehidi, ketoni, aromati, amini, amidi, heterociklični sistemi. Odnos med strukturo in delovanjem: vitamini, hormoni, kemoterapevtiki, antiparazitiki, antimikotiki, dezinficiensi in antiseptiki, lokalni in splošni anestetiki, prostaglandini in levkotrieni, indolski alkaloidi, kontrastna sredstva in radiofarmaki.

Literatura:
Auterhoff, H., et al. Lehrbuch der Pharmazeutischen Chemie, 12. izd. 1991, 887 str. ali novejša izdaja (Organski del, strani 35-50, 231-374, 456-471, 523-576, 676-689, 695-739, 774-833)

Obreza, Aleš, Krbavčič, Maja, Krbavčič, Aleš. Farmacevtska kemija II. V Ljubljani: Fakulteta za farmacijo, 2010. 95 str.