logo_new_si

Toksikologija

Nosilec: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Predmet seznani študenta z osnovnimi parametri, ki definirajo toksičnost kemikalij: LD50, NOAEL, LOAEL, TDI itd. Študent pridobi znanja, kakšni so najpogostejši molekulski mehanizmi kemikalij, ki povzročajo toksičnost. Na primerih skupin kemikalij, predvsem tistih, ki se jih največ uporablja v kozmetični industriji, konkretno spozna te mehanizme, hkrati z metodami, kako zasledovati izpostavitev tem snovem v človeškem telesu.

Seznani se tudi z zakonodajo iz področja varne uporabe kemikalij, vključno s pripravo ocene, kakšna je varnost uporabe  kemikalije v določenem izdelku ali za določeno uporabo.