logo_new_si

Raziskovalne metode v socialni farmaciji

Enovit magistrski študij Farmacija, 6. semester, izbirni predmet 

Obseg: 5 ECTS, 30 ur predavanj, 15 ur seminarjev in 15 ur vaj

Nosilec predmeta:

doc. dr. Nejc Horvat, mag. farm.

Vsebina predmeta:

Cilji:

Spoznati ključne raziskovalne pristope socialne farmacije.

Predmetno-specifične kompetence:

Sposobnost interpretacije ter izvajanja epidemioloških in farmakoepidemioloških raziskav, poznavanje in izvajanje farmakovigilančnih procesov, z dokazi podprte medicine ter drugih raziskovalnih pristopov v socialni farmaciji.

Spletna učilnica: e-učilnica

Literatura:

Osnovna:

1. Premik M. Uvod v epidemiologijo. Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za socialno medicino, 1998 ([Ljubljana] : Littera picta)

2. Kos M, Primožič S.  Metode v farmakoepidemiologiji. Farmacevtski vestnik. 53 (2) 2002, str. 73-81.

3. Povezave na spletne vire so podane v spletni učilnici.

Dodatna:

1. Strom BL, Kimmel SE. Textbook of pharmacoepidemiology. Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, cop. 2006.

2. Smith MC, Wertheimer AI. Social and Behavioral Aspects of Pharmaceutical Care. New York, London: Pharmaceutical Products Press, An Imprint of the Haworth Press, cop. 1996, 835 str.