logo_new_si

Farmacevtsko trženje in upravljanje

Enoviti magistrski študij farmacija, 6. in 8. semester, izbirni predmet

Obseg: 5 ECTS, 45 ur predavanj, 15 ur seminarjev

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Kos, mag. farm.

Sodelujoči:

asist. dr. Urška Nabergoj Makovec, mag. farm

mag. Vojmir Urlep, mag. farm.

asist. dr. Andreja Čufar, mag. farm

mag. Alenka Rutar Pariš

Vsebina predmeta:

Farmacevtsko trženje (tržne raziskave, farmacevtski trg). Pravno okolje, socialno okolje. Trženjski splet. 4 P model (product, place, price, promotion). 4 C model (customer, cost, convenience, communication). Trženjske strategije. BCG matrika. SWOT analiza. Promocijska strategija.

Upravljanje v farmacevtski industriji. Aplikacije farmacevtskih znanosti kot dodajanje vrednosti. Upravljanje v lekarništvu (javne lekarne, privatne lekarne).

Spletna učilnica: e-učilnica