logo_new_si
 • Platforme

  Vpetost v platforme EATRIS

  Male molekule in Biološki označevalci

 • Izobraževanja

  Izobraževanja

  Delavnice, seminarji, tečaji iz tematik k posamezniku usmerjene medicine, translacijskih raziskav in zdravil za napredno zdravljenje

 • Infrastruktura

  Infrastrukturni center

  Raziskovalna infrastrukturna mreža omogoča hitrejše in kakovostnejše raziskovalno delo

EATRIS ERIC in nacionalno vozlišče EATRIS Slovenija

 

EATRIS (ang. European Advanced Translational Research InfraStructure in Medicine) je neprofitna organizacija, ki združuje evropske centre odličnosti na področju translacijskih raziskav na področju zdravil, diagnostike in medicinskih pripomočkov. Koncept EATRIS je zasnovan s strateškim ciljem vzpostaviti in povezati infrastrukture, ki bodo omogočile hitrejši in učinkovitejši prenos spoznanj iz bazičnih raziskovalnih laboratorijev v kliniko, ter prenos zapletenih kliničnih in razvojnih problemov v laboratorije za osnovne raziskave. Vključen je v konzorcij evropskih raziskovalnih infrastruktur – ERIC (ang. European Research Infrastructure Consortium).


Eatris nacionalna vozlišča in platforme


EATRIS infrastruktura je organizirana multicentrično v mrežo visoko specializiranih partnerskih centrov in poleg institucionalne zasleduje tudi regionalno zastopanost. V mrežo je vključenih 14 evropskih držav. EATRIS združuje svoje članice na platformah: Male molekule, Cepiva, Farmacevtski izdelki za napredno zdravljenje, Biomarkerji in Slikovna diagnostika.

Gostitelj in koordinator nacionalnega vozlišča v Sloveniji je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (UL FFA), ki je 2016 postala polnopravna članica EATRIS-Eric na platformi za male molekule. Dostop do velike raziskovalne opreme slovenskim raziskovalcem omogoča mednarodno povezovanje in doseganje vrhunskih rezultatov na področju farmacevtskih znanosti, klinične biomedicine, medicine in biotehnologije ter enakopravno vključevanje v mednarodne projekte.

V začetku leta 2023 je EATRIS objavil strateški načrt za leta 2023-2026, “Science beyond barriers, Medicine beyond borders”. Načrt je strukturiran okoli šestih stebrov. Njihov cilj je izboljšati ekosistem translacijskih raziskav v medicini z izkoriščanjem infrastrukturnih zmogljivosti, ki so na voljo znotraj naše organizacije in zunaj nje, ter s sinhroniziranjem dejavnosti več znanstvenih disciplin in različnih vrst akterjev. Cilj načrta je spodbujanje tesnega sodelovanja med različnimi disciplinami in sektorji, pri čemer se naša prizadevanja skupnosti osredotočajo na znanstvene rezultate v medicini za doseganje zdrave družbe.

Infrastruktura
Platforma male molekule
Izobraževanja