logo_new_si

Strokovna dejavnost

Strokovne organizacije

Sodelavci Katedre za socialno farmacijo sodelujemo v naslednjih telesih:

Zdravstveni svet

Komisija za ocenjevanje zdravstvenih tehnologij, Zdravstveni svet

Komisija za klinična preskušanja, JAZMP

Komisija za zdravila za pripravo mnenja za določanje izrednih višjih dovoljenih cen zdravil 

Farmacevtski terminološki slovar

Slovensko farmacevtsko društvo

Pharmaceutical Care Network Europe


Delavnice:

Delavnice za mentorje praktičnega usposabljanja 2021
Naslov letošnjih delavnic za mentorje praktičnega usposabljanja je Miti in resnice o ukrepanjih farmacevta. Spoznavali bomo pogoste načine svetovanja in ukrepanja farmacevtov ter preverjali znanstveno podlago zanje.
Delavnice bodo potekale v torek, 28. 9. 2021, in četrtek, 30. 9. 2021, v predavalnici P1 v pritličju Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana. Program delavnic se bo začel ob 9.00 in zaključil okrog 14.00.

Delavnice so brezplačne in predstavljajo ključen komunikacijski kanal med fakulteto in mentorji v učnih centrih.

Lekarniška zbornica Slovenije je programu delavnic dodelila 8 licenčnih točk za magistre z licenco. Po zaključku delavnic boste prejeli tudi potrdilo o udeležbi.

Tečaji:

Tečaj farmakoekonomike

štiridnevno popoldansko izobraževanje na vročo temo v obliki delavnic z majhnim številom udeležencev, ki omogočajo čim večjo mero interakcije udeležencev med seboj in z moderatorji