logo_new_si

Raziskovalna dejavnost

Oblikujemo bolniku prijazna zdravila 

Z razvojem bolnikom prijaznih zdravil pripomoremo k bolj individualizanemu zdravljenju za zagotavljanje večje učinkovitosti in varnosti. Potreba po prilagajanju zdravljenja posameznemu bolniku je še posebej izrazita pri otrocih in starostnikih. Otroci potrebujejo manjše odmerke, pomembno pa je tudi, da je zdravilo v obliki, ki jo otroci lahko zaužijejo. Starostniki imajo  pogosto  več bolezni, ki zahtevajo jemanje večjega števila zdravil večkrat na dan. Dodatno so pri njih pogosto prisotne težave pri požiranju, slabše motorične in kognitivne sposobnosti. Zato na fakulteti razvijamo peroralna zdravila, ki so enostavnejše za požiranje in so bodisi ustrezno majhne (pelete, mini tablete), ali pa razpadejo v ustih (oralni filmi). Za otroke razvijamo zanimive in enostavne slamice. Sodelovanje bolnikov skušamo izboljšati s farmacevtskimi oblikami, ki omogočajo podaljšano sproščanje in posledično manj pogosto jemanje (obložene in ogrodne tablete), vsebujejo več različnih zdravilnih učinkovin v enem zdravilu (pelete v kapsuli) ali se aplicirajo na kožo (mikroemulzije, tekoči kristali). 

Patient friendly medicines

Z nanozdravili dosegamo boljše učinke 

Nanozdravila temeljijo na nanodostavnih sistemih, ki prav zaradi svoje majhnosti omogočajo učinkovitejše in varnejše zdravljenje. Pomembna so zlasti pri zdravljenju raka, kjer nanodelci omogočajo specifično ciljanje in dostavo učinkovin v rakave celice. Takšno dostavo lahko omogočimo z vezavo ligandov, kot so npr. specifična protitelesa, na nanodelce ali z magnetno odzivnimi nanodostavni sistem, ki jih lahko z magnetom vodimo do tumorja. 

Med nanozdravila sodijo tudi nanovlakna, ki zaradi svoje unikatne morfologije predstavljajo izredno obetaven biomaterial v farmaciji. Že sama topografija nanovlaken lahko izboljša pritrjanje, deljenje in mobilnost različnih vrst celic, kar omogoča učinkovito regeneracijo tkiv in nakazuje na njihovo uporabnost v tkivnem inženirstvu in sodobnih oblogah za celjenje kroničnih ran. Izredno primerna so tudi za lokalno zdravljenje npr. parodontalne bolezni, saj jih lahko namestimo v obzobne žepe, kjer je žarišče bolezni, in tako dosežemo učinkovito antibiotično in/ali probiotično zdravljenje.  

Nanomedicines

Biofarmacevtiki 

Na področju biofarmacevtikov se ukvarjamo z liofilizacijo in razvojem farmacevtskih oblik s terapevtskimi proteini za subkutano (SC) aplikacijo. 

Liofilizacija oz. sušenje z zamrzovanjem je tehnološki postopek, ki temelji na fizikalnem pojavu sublimacije, pri čemer z uporabo ustrezno nizkih temperatur in tlaka iz vzorca odstranimo vodo. Na področju liofilizacije biofarmacevtikov proučujemo vplive formulacijskih in procesnih parametrov na hitrost sušenja. Poudarek raziskovanja je na optimizaciji liofilizacijskih ciklov, to je doseganju čim krajših in s tem tudi stroškovno učinkovitih procesov sušenja raztopin monoklonskih protiteles (mAb). 

SC aplikacija terapevtskih proteinov je alternativa intravenski aplikaciji. Njene glavne prednosti so: hitro in praktično samoinjiciranje na domu, manj pogosto odmerjanje in s tem boljše sodelovanje bolnikov pri zdravljenju, kar vodi do izboljšanih terapevtskih izidov in nižjih stroškov zdravljenja. To je še posebej pomembno pri terapiji z mAb, ki se večinoma uporablja za zdravljenje kroničnih bolezni. Pri razvoju visokokoncentriranih proteinskih formulacij za SC aplikacijo proučujemo izzive, kot sta visoka viskoznost raztopine in povečana verjetnost pojava agregacije. 

Biofarmacevtiki

Sodelovanje z industrijo 

Posebna vrednota UL FFA je tudi zavezanost k raziskovalnemu in razvojnemu sodelovanju z različnimi fakultetami, inštituti, lekarnami in predvsem z industrijo, tako doma kot tudi v tujini. Za uspešne raziskave se zaposleni kontinuirano izobražujemo in skrbimo za nadgrajevanje ter posodabljanje raziskovalne opreme, da bi tako zagotovili visoko raven znanstvenega in razvojnega sodelovanja. Številna sodelovanja katedre z industrijskim okoljem so plod dolgoletne uspešnosti pri reševanju najzahtevnejših razvojnih izzivov. Povezovanje z industrijo nam omogoča prenos prebojnih idej iz akademske sfere v realni sektor, hkrati s potencialom realizacije na trgu. Eden od rezultatov takšnih povezav je razvit in patentiran inovativni »swirl flow« vrtinčnoslojni oblagalnik pelet in mini tablet, podprt z eksperimentalnimi in simulacijskimi tehnikami, ki glede na primerljivo procesno opremo omogoča nastanek enakomernejše obloge, kar je ključno za izdelavo visokokakovostnega zdravila. Razvoj je bil izveden v sodelovanju s podjetjem Brinox d.o.o. in Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani. 

Sodelovanje z industrijo