logo_new_si

Pedagoška dejavnost Katedre za socialno farmacijo

Katedra za socialno farmacijo je zadolžena za razvoj in izvajanje naslednjih predmetov:

Enoviti magistrski študij Farmacija:

Uvod v farmacijo (1. letnik)

Farmacevtska informatika (1. letnik)

Socialna farmacija (3. letnik)

Raziskovalne metode v socialni farmaciji (izbirni predmet, 3. in 4. letnik)

Farmakoekonomika (izbirni predmet, 3. in 4. letnik)

Farmacevtsko trženje in upravljanje (izbirni predmet, 3. in 4. letnik)

Praktično usposabljanje (5. letnik)

Magistrski program Laboratorijska biomedicina:

Upravljanje in komunikacija v biomedicini

Izbrana poglavja iz biomedicinske informatike

Načrtovanje, analiza in interpretacija raziskav (izbirni predmet)

Univerzitetni program Laboratorijska biomedicina:

Biomedicinska informatika

Biomedicinska informatika II: e-zdravje (izbirni predmet, nov 2011/2012)

Magistrski program Industrijska farmacija:

Intelektualna lastnina, legislativa in regulativa

Farmacevtsko trženje

Vodenje in upravljanje v farmacevtski industriji

Podiplomski študij Biomedicine, Specializacija iz lekarniške farmacije in Specializacija iz klinične farmacije (pravilnik):

Farmacevtske znanosti, modul 5.1: Socialna farmacija

Farmacevtske znanosti, modul 5.2: Zdravstvena ekonomika

Farmacevtske znanosti, modul 5.3: Farmakoepidemiologija

Socialna farmacija s famakoepidemiologijo

Farmakoekonomika

Farmakometrika

Farmacevtska komunikologija

Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu (podiplomski študijski program na Ekonomski fakulteti)

Osnove farmakoekonomike