logo_new_si

Pedagoška dejavnost

Katedra za farmacevtsko kemijo je zadolžena za razvoj in izvajanje naslednjih predmetov:

Enovit magistrski študijski program Farmacija:

Uvod v farmacijo

Farmacevtska kemija I

Farmacevtska kemija II

Farmacevtska kemija III

Načrtovanje in sinteza učinkovin

Toksikološka kemija

Analiza in nadzor zdravil

Instrumentalna farmacevtska analiza

Prehranska dopolnila

Instrumentalne analizne metode v farmaciji

Eutomeri

Izbrane metode farmacevtske analize

Kakovost zdravil

Psihotropne snovi in zloraba zdravil

Univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina:

Uvod v biomedicinsko analitiko

Toksikologija

Psihotropne snovi in zloraba zdravil

Univerzitetni študijski program Kozmetologija:

Toksikologija

Reaktivni intermediati v koži

Kozmetični izdelki I

Informatika v kozmetologiji

Instrumentalna analiza v kozmetiki

Prehranska dopolnila

Toksikologija kozmetičnih sestavin

Zdravila

Magistrski študij Industrijska farmacija:

Farmacevtska kemija

Biološke in toksikološke lastnosti materialov

Načrtovanje novih učinkovin

Spektroskopske in separacijske analizne metode

Analiza zdravil

Magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina:

Reaktivni kisikovi in dušikovi intermediati

Toksikološka kemija

Zdravila

Doktorski študij Biomedicina (III. st.) in specialistični študij:

Molekularne osnove farmacevtske kemije